Přejeme všem dětem, rodičům a učitelům krásné prožití letních prázdnin!

Napsali jsme svojí knihu

V loňském roce jsme pod vedením p. učitelky Stehlíkové začali psát svoje vlastní knížky. Nejdříve jsme si vybrali téma knihy. Vytvořili jsme si každý svůj originální obal knihy. Potom jsme se pustili do psaní příběhů se zvířátky, příběhů o dětech, příběhů dobrodružných nebo historických a také se někdo pokusil o komiks. Zde jsou naše některá díla.

Nyní již žáci 5. třídy

dscn3716

28. a 29. 6. Turnaj v basketbalu a kopané

Jak se stalo již tradicí, se závěrem školního roku přichází i sportovní turnaje v basketbalu a kopané. Basketbalového turnaje se zúčastnilo pět družstev a ve fotbalovém turnaji soupeřilo šest družstev složených z žáků školy od 4. do 9. třídy.

Výsledky basketbalový turnaj:

1. místo:           Tým B – Košáková, Hroník, Tasutij, Vaněk, Vondrátová, Klímová, Stelšovský, Pudilová

2. místo:           Tým C – Zatloukalová, Kubišová, Bělohradský, Kharunda, Grubnerová, Holbusová,    Leváková, Fechtner, Chlupáčová, Chlupáč

3. místo:           Tým D – Koksteinová, Douša, Vítů, Kozáková, Kozohorský, Tesařová, Komrsková, Vacíř, S. Neradová

Výsledky fotbalový turnaj:

1. místo            kapitán Jan Lukeš ( Vaněk, Douša, Špalek, Kment, J. Lukeš, Kruml)

2. místo            kapitán Dominik Vlasák

3. místo            kapitán Dominik Hroník

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Oliver Kruml.

 

Sportovec roku

1. místo            Šárka Somrová 110 bodů

2. místo                       Dominik Vlasák 103 bodů

3. místo                       Martin Tasutij 100 bodů


p6281585

700 let Olšan

Stejně jako celá obec i naše škola žila v květnu a začátkem června přípravou na oslavy výročí 700 let od založení obce Olšany. Žáci druhého stupně naší školy se zabývali historií obce, shromažďovali informace o důležitých událostech, staré fotografie a mapy. Každá třída si vybrala jiné téma a tak vzniklo několik velmi zajímavých projektů. Šesťáci studovali historií obce a porovnávali místa v obci na historických a současných fotografiích. Žáci sedmé třídy si jako téma vybrali osobnosti obce, osmá třída zjišťovala informace o historii sportu v obci a nejstarší deváťáci podrobněji zkoumali události 20. století. Výsledné projekty byly společně s obrázky, které na téma „Naše obec“ vytvořily děti z mateřské školy, vystaveny při oslavách výročí. Jako další si mohli návštěvníci prohlédnout obrázky ideální školy budoucnosti od druháků a znak obce, který z víček vytvořily děti z 3. B.  


img_1999

14. 6. Plavecko běžecký závod

V úterý 14. 6. se žákyně 6. třídy naší školy  Šárka Somrová zúčastnila krajského kola Plavecko-běžeckého poháru, které se konalo v Čelákovicích.  Závod se skládá ze 100 m plavání a 1 000 m běhu. Přestože Šárka dosáhla nejlepšího běžeckého času, nepodařilo se jí dohnat ztrátu po plavání a obsadila pěkné 12. místo. Blahopřejeme.

dsc_0333

 

28. 6. Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy a předškoláků

 

V úterý 28. června jsme se slavnostně rozloučili s vycházejícími žáky základní školy a s dětmi, které odcházejí ze školky. Za přítomnosti starosty obce Brandýsek pana Jiřího Veselého se s žáky rozloučili pracovníci školy a školky i rodinní příslušníci. V průběhu rozloučení budoucí školáci předvedli,  jak se naučili recitovat a zpívat. Deváťáci předali svým malým nástupcům symbolický klíč od školy a na závěr také zazpívali.  „Malí i velcí“ obdrželi šerpu, pamětní list a malý dárek.  Školku opouští 26 budoucích školáků a školu 16 budoucích studentů středních škol a učilišť. Přejeme všem vycházejícím žákům, aby se jim v dalším studiu i životě dařilo.  


img_2185

 

 

23. 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí

Co se skrývá pod zkratkou OČMS měli žáci prvního stupně možnost zjistit 23. 6. v průběhu dopoledne. Všechny třídy byly již v prvním pololetí teoreticky proškoleny, jak se chovat v případě mimořádných událostí, kterými mohou být živelní katastrofy, dopravní nehody, ale třeba i teroristický útok.  Teď na konci školního roku jsme všichni vyrazili do přírody: prvňáci došli až do osady Brodce, druháci na hřiště Sokolovna ve Cvrčovicích a třeťáci na hřiště Na Pláničce v téže obci. Cestou všechny skupiny plnily nejrůznější úkoly z oblasti osobní bezpečnosti, zdravovědy a připomněli si důležitá SOS telefonní čísla.

dscn3750

18. 3. Matematický klokan

Gratulujeme Janu Tůmovi ve skvělém úspěchu v okresním Matematickém klokanovi.

23. 6. Exkurze na Budeč

Ve čtvrtek 23. června se žáci šesté a sedmé třídy naší školy společně vypravili na památnou Budeč. Po příjemném výstupu ze Zákolan nahoru k rotundě si pro ně pracovníci kladenského Sládečkova vlastivědného muzea připravili program, který jim přibližoval nejen význam a fungování místa jako takového, ale také jim ukázal celkový život v raně středověkém hradišti, jímž Budeč byla. Žáci tedy nejen nahlédli do samotné rotundy, ale vyzkoušeli si, jak asi psal zdejší nejslavnější žák svatý Václav na voskové destičky či jak se v těchto dobách mlela mouka. Navíc tím, že všichni, nejen průvodci, byli v dobových kostýmech, se mohli žáci alespoň na chvíli opravdu vžít do role poddaného v raných dobách českého knížectví.

p6230112

Škola v přírodě - 4. třída

Na začátku června odjeli žáci 4. třídy společně s paní učitelkou Petrou Břicháčkovou, paní asistentkou Drahuškou Hynkovou a maminkou Markétou Kinterovou na týdenní pobyt do Pece na Šumavě. Celý týden si užívali krásnou šumavskou přírodu a chodskou kulturu. Tentokrát všechno soutěžení proběhlo v indiánském duchu. Děti si vyrobily vlastní trička, čelenky, korále a vyvolávače deště. Soutěžily v indiánském sportovním klání, přírodovědné bojovce, ve výrobě léčivých lektvarů nebo stavbě indiánského teepee. V týdnu také navštívily místní dřevařské muzeum v Peci a viděly i ukázku výroby tradiční chodské keramiky. Na celodenním výletě pak proběhla beseda s lesníky, procházka okolím hájovny a návštěva Domažlic, kde byla pro děti připravena prohlídka chodského hradu a místního muzea. Celý pobyt všichni bez zranění přežili a také si ho hezky užili.

p1010183

Výstava "Koloběh života"

Výtvarné práce dětí 2.třídy naší školy byly v měsíci červnu vystaveny na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci XVII.ročníku soutěžní výstavy pro seniory a zdravotně hendikepované. Naši úspěšní výtvarníci dostali od pořadatelů poděkování a originální diplomy.

29. 4. Taneční soutěž 

V pátek 29. dubna se děti z tanečního kroužku, které trénují každé pondělí pod vedením pí. učitelky Petry Břicháčkové a pí. učitelky Ludmily Valné, zúčastnily oblastního kola soutěže Středočeský taneční pohár 2016 konané každoročně v Domě kultury na Kladně. Ve složení Anna Filipová, Bára Baránková, Vanessa Klailová, Gabča Tesařová, Stáska Polyak, Ema Klvaňová, Sára Artimová, Alfréd Šrámek, Lenka Straňáková, Sára Raichardová, Denisa Raichardová, Mája Bózić a Káťa Coufalová získali se svým vystoupením s názvem Uptown funk krásné 4. místo. Gratulujeme!

tan01

21. 6. Ochrana člověka za mimořádných situací

V úterý 21. 6. proběhla na fotbalovém hřišti a jeho okolí soutěž k tématu Ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci 4. - 8. ročníku soutěžili v hodu na cíl, střelbě ze vzduchovky či v orientaci, na dalších stanovištích si vyzkoušelli své znalosti z oblasti topografie, zdravovědy, přírodovědy a dopravní výchovy. Nejlepší družstvo z každé třídy získalo sladkou odměnu. Deváťákům děkujeme za pomoc při organizaci akce.

Nejlepší družstva:

4. třída Kučera
  Jonák
Petr
Búžik
Žrout
5. třída Stejskal
  Stelšovský
Švedlár
Vaníček
Tůma
6. třída Somrová
  Tesařová
Kment
Vajnerová
7. třída Frolíková
  Kučera
Vaníček
Staněk
8. třída Vlasák 
  Douša
Neradová
Grubnerová

 

img_2089

 

14. 6. Fotbalový turnaj v Libušíně

Chlapci z 2. stupně se stejně jako v minulých letech zúčastnili fotbalového turnaje pořádaného ZŠ Libušín. Naše mužstvo ve složení Bělohradský, Vlasák, Lukeš, Douša, Tasutij, Vaněk, Pulkert, prošlo turnajem, který se hrál systémem "každý s každým", téměř bez zaváhání. Ze 7 sehraných zápasů šest vyhráli a jedenkrát remizovali. Kromě poháru pro vítězný tým přivezli také cenu pro nejlepšího střelce, tím byl vyhlášen Dominik Vlasák s 9 vstřelenými góly.

MALÁ KOPANÁ - STARŠÍ ŽÁCI - 14. 6. 2016

1. ZŠ Brandýsek

2. ZŠ Vinařice

3. ZŠ Kladno, Jiráskova 457

4. ZŠ Kladno, Velvarská 1206; 5. Libušín Stars; 6. ZŠ Libušín B; 7. ZŠ Libušín A

Cena FAIR PLAY: ZŠ Libušín B

Nejlepší brankář: Zdeněk Lír (ZŠ Vinařice)

Nejlepší střelec: Dominik Vlasák (ZŠ Brandýsek) - 9 branek

Nejlepší hráč: Vojtěch Steinbach (ZŠ Kl., Jiráskova)


1009824

15. 6. Třeťáci oslavili Mezinárodní den dětí i konec školního roku

Žáci třetích tříd se rozhodli právě v posledním  měsíci školního roku oslavit svůj uplynulý svátek a nadcházející konec školního roku. Ve školní kuchyňce si pro své spolužáky i vyučující přichystali skvělé občerstvení. Jednotlivci i pracovní skupiny se předháněli, kdo nazdobí, upeče nebo usmaží lepší a lákavější pokrm. Na slavnostní tabuli se na závěr tříhodinového snažení a hodinového následného úklidu objevila pizza se šunkou a sýrem, palačinky se třemi druhy náplně, linecké cukroví, tousty, sendviče, jednohubky sladké i slané a talíře se zeleninou a ovocem. Všechny děti pracovaly s velikým nadšením a radostí. Jistě i proto se jim dílo podařilo, nic se nepřipálilo, nerozbilo, nikdo se nezranil a všichni si kuchařské dopoledne užili.

img_2063

 

 

14. 6. Pasování na čtenáře

Žáci prvních tříd se 14. 6. odpoledne sešli v místním kině. Zúčastnili se slavnostního pasování na čtenáře za účasti rodičů a příbuzných. Pro přítomné zatancovali několik tanečků, zarecitovali básně a zazpívali písničku o abecedě. Na závěr vystoupení zavítal mezi děti král Tomáš Veselý II., který mečem pasoval děti na čtenáře. Složili slib, že se budou o knížky hezky starat a nebudou je ničit. Paní Pohůtková s paní Léblovou předaly dětem diplom čtenáře, průkazku do knihovny a knížku. Z každé třídy byl vybrán nejlepší rodič, který se zapojil do soutěže „Čteme dětem“. Z 1. A nejvíce četla Danielce maminka paní Moravcová a z 1. B Barnabášovi paní Živná. Obě dostaly průkazku do knihovny a knížku. Nápad se všem líbil a splnil svůj účel. Hned ten den si některé děti vypůjčily v místní knihovně knížky.

dscn3600

16. 6. Cesta do pohádky (1.A a 1.B)

Žáci prvních tříd jeli ve čtvrtek 16. 6. na školní výlet na zámek Berchtold. Po příjezdu děti vstoupily do Pohádkové země skřítků známé strašidioložky Vítězslavy Klimtové, navštívily perníkovou chaloupku s Ježibabou a Ladova kocoura Mikeše, vstoupily do pekla s čerty a váhou hříchů a prohlédly si mnoho miniatur českých hradů, zámků a dalších pamětihodností. Po svačině si děti zaskotačily na velkém dětském hřišti a prohlédly si zámeckou mini zoo. Byl pro nás také připraven dětský program BUBNOVÁNÍ. Děti se dozvěděly o vzniku bubnu a bubnování. Vyzkoušely si bubnovat na africké bubny, hrály různá rytmická cvičení a k tomu zpívaly. Na závěr výletu jsme si prohlédli zámek, kde jsme měli možnost si prohlédnout výstavu mincí a bankovek, různé trofeje, vycpaná zvířata a potěžkat si 100 let starý meč nebo také vyzkoušet si přilbu z brnění.

 

Celý výlet jsme absolvovali v moderním autobusu, který nám zadarmo jako sponzorský dar zapůjčil pan O. Hašek.

dscn3605

7. 6. Putování s Otcem vlasti

 

Žáci druhé třídy spolu s žáky třetích tříd se vypravili lipovou alejí v blízkosti školy po stopách Karla IV. Na kmenech lip byly umístěny otázky tematicky zaměřené právě na život a dílo Otce vlasti a tříčlenné skupiny žáků na ně měly písemně odpovídat do předem připravených formulářů. Skvěle si vedli žáci druhé třídy, v níž 7 z 8 skupin získalo plný počet, tj. 7 bodů, a tudíž svými výsledky porazili své starší spolužáky ze třetích tříd, v nichž plný počet bodů získala v každé třídě jen jedna skupina. Sláva vítězům, čest poraženým!

p6071532

6. 5. Prohlídka vojenské techniky

 

Zástupci Military klubu Brandýsek umožnili našim žákům prohlídku historické vojenské techniky v prostoru bývalé vodárny den před chystanou rekonstrukcí bitvy o Brandýsek. Děti si s radostí na chvilku odskočily z vyučování, vystavené funkční exponáty si se zájmem prohlédly, proběhly se vojenským stanem a vrátily se k práci ve školních lavicích.

dsc_0023

1. 6. Výsledky atletické soutěže 

 

Mezinárodní svátek všech dětí oslavili naši prvostupňoví žáci lehkou atletikou, královnou sportů. Po počátečním hromadném nástupu následovala společná rozcvička, během níž byla připravena a vyměřena na místním fotbalovém hřišti stanoviště pro hod kriketovým míčkem, vrh koulí, sprint, skok z místa a vytrvalostní a štafetový běh. Všichni závodníci se velmi snažili a podávali moc pěkné výkony v rámci svých možností. Výsledky závodů byly vyhodnoceny a následující den odměněni nejen vítězové, ale všichni účastníci. 

Umístění

Chlapci

Dívky

I. A třída

1.

R. Lukš

N. Vlasatá

2.

A. Tošenovjan

E. Vosmíková

3.

D. Šiler

T. Vrbová

I. B třída

1.

J. Bošek

E. Černická

2.

R. Vítů

M. Vítů

3.

L. Fechtner

M. Petrová

III. A třída

1.

M. Kruml

E. Klvaňová

2.

T. Rývora

M. Vítů

3.

P. Pelikán

V. Mladá

III. B třída

1.

J. Ruprecht

M. Ruprechtová

2.

J. Tůma

S. Artimová

3.

Š. Artim

C. Hanzlíková

IV. třída

1.

V. Ciniburg

S. Slamečková

2.

M. Teleha

V. Klailová

3.

R. Chvojsík

L. Vítů

V. třída

1.

M. Stejskal

L. Komrsková

2.

O. Švedlár

E. Pudilová

3.

T. Fechtner

V. Leváková

foto 050