Školní rok 2017/18 začíná v pondělí 4. 9. 2017. Pravidelný provoz školní družiny začne v úterý 5. 9. 2017.

Ranní družina: 6.30–7.30

Odpolední družina 11.30–17.00

29. 6. Projekt "Cesty za knihou"

Předposlední školní den byly slavnostně vyhlášeny výsledky čtenářského projektu Cesty za knihou. Projektu, v němž  malí čtenáři  po celý školní rok získávali za přečtené knihy body do svého čtenářského pasu. Knihovnice paní Pohůtková  projekt vyhodnotila a připravila pro všechny účastníky odměny v podobě drobných darů a vítězům v jednotlivých ročnících i dárkovou poukázku do knihkupectví. Nejúspěšnějším „lovcem čtenářských bodů“  byl žák 3. třídy Matěj Macák, jemuž se podařilo získat 77 bodů. V připraveném doprovodném kulturním programu  zarecitovali Barnabáš Živný a Terka Houšková  a na flétnu zahráli Jakub Kučera a Elenka Vokůrková. Ačkoliv  akci nepřálo počasí a  bylo třeba improvizovat s technikou, mohli si všichni žáci i hosté na závěr  zatancovat se členy tanečního kroužku a zase se o jeden den přiblížit zaslouženým prázdninám.

Nejlepší žáci:

2. ročník: Kučerová Adéla, Fechtner Lukáš, Vítů Monika

3. ročník: Macák Matěj, Houšková Tereza, Božić Mariola

4. ročník: Reichel Matouš, Plašilová Kateřina, Klvaňová Ema

IMG_4175

Staré pověsti české

Po všech písemkách a závěrečném zkoušení si měli žáci možnost odpočinout u divadelního představení Staré pověsti české.  Připomněli si pověst o Libuši a Přemyslovi, spolu s praotcem Čechem stanuli na hoře Říp a viděli, jak Bivoj přemohl divokého kance. Na závěr se mohli s herci i jejich rekvizitami vyfotografovat.

IMG_4128

Vítání občánků

Naši žáci dvakrát za rok ve spolupráci s OU Brandýsek připravují kulturní program na Vítání občánků.

P5135940

Kroužek Šikovné ruce

O kroužek Šikovné ruce je na naší škole  velký zájem. Proto už letos pracují  žáci ve dvou skupinách. Každé pondělí se pak pokouší o co nejlepší výrobek. Zvládnou práci s korálky, šití i vyšívání, recyklují odpadové materiály a vyrábí dekorativní předměty i z netradičních materiálů. Z vlastní samostatné práce mají pak  velkou radost.

IMG_20170320_133130

22. 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ve čtvrtek 22. 6. proběhla na fotbalovém hřišti a jeho okolí soutěž k tématu Ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci 4. - 8. ročníku soutěžili v hodu na cíl, střelbě ze vzduchovky či v orientaci, na dalších stanovištích si vyzkoušeli své znalosti z oblasti topografie, zdravovědy, přírodovědy a dopravní výchovy. Nejlepší družstvo z každého ročníku získalo sladkou odměnu. Deváťákům děkujeme za pomoc při organizaci akce.
Vítězná družstva:

4. třída Kácl
  Ruprecht
  Tůma
  Žák
5. třída Ciniburg
  Loayza
  Slamečková
  Tesařová
6. třída Baránková
  Dufková
  Dzurňáková
  Hanzlíková
  Chlupáčová
  Šultysová
7. třída Klímová
  Somrová
  Tesařová
  Vajnerová
8. třída Jelen
  Malysa
  Nyš
  Vorlíčková

14. 6. Koněpruské jeskyně

Žáci 5. a 6. ročníku se ve středu 14. 6. vydali na školní výlet do Koněpruských jeskyní. Uvnitř jeskyní si prohlédli slavné Koněpruské růžice, kosterní nálezy pravěkých zvířat a vyslechli si pověsti, které se vážou k jeskyním. Po prohlídce si zakoupili suvenýry a občerstvili se v místním kiosku. Výlet se vydařil. 

IMG_20170614_110923

13. 6. Výlet 2. tříd do ZOOPARKU Chomutov

Žáci 2. A, B navštívili 13. 6. 2017 Podkrušnohorský ZOOPARK Chomutov. Projeli se Safari expresem. EUROSAFARI je velký výběh, kde děti mohly pozorovat zvířata v přirozeném prostředí. Spatřily zde zubry, pratury, jeleny, muflony, koně Převalského. Při procházce parkem viděly velbloudy, rysa, opičky a mnoho dalších zvířátek. Asi nejvíce je zaujalo krmení tuleňů. Pohrály si na dětském hřišti, koupily si suvenýry na památku z výletu. Domů se vracely luxusním autobusem, který dětem zapůjčili zdarma rodiče Ivanky Haškové z 2. B třídy. Moc děkujeme!!!! Výlet se vydařil. 

 

Moc děkujeme!!!! Výlet se vydařil.

DSCN5149

1. 6. Dětský den

Ve čtvrtek 1. 6. žáci druhých tříd navštívili nejdříve pekárnu ve Cvrčovicích, kde se seznámili s výrobou pečiva. Dozvěděli se, jak vzniká těsto, které se potom dává do ošatek a veze se ještě vykynout. Podívali se na pec, kde se peče velké množství pečiva.  A jak se dává vykynutý chléb do pece. Na závěr žáci viděli upečený chléb a vyprazdňování pece.

 

Po exkurzi v pekárně šli druháci navštívit své kamarády do Mateřské školy ve Cvrčovicích. Pohráli si na krásném dětském hřišti a potom si společně ještě zatančili. Na závěr návštěvy byly všechny děti odměněny sladkostmi a nafukovacími balónky.

DSCN5107

20. 6. Vystoupení dramatického kroužku v mateřské škole

Členové dramatického kroužku si ve druhém pololetí nacvičili zhudebněnou pohádku Zd. Svěráka a Jar. Uhlíře Červená Karkulka, kterou na závěr školního roku předvedli dětem v mateřské škole v Brandýsku. Dětem se pohádka líbila, a dokonce si ji s účinkujícími místy prozpěvovaly.

 

Reprízu a zároveň derniéru představení mohou zájemci zhlédnout při příležitosti vyhodnocení projektu Cesty za knihou 29. 6. od 9 hodin v místní sokolovně.

IMG_4120

23. 5. 2. A a 2. B v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích

V úterý 23. 5. žáci druhých ročníků navštívili Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, kde se zúčastnili programu Cestou za báňským záchranářem. "Cestou za báňským záchranářem" je nový program, který nás seznámil s prací báňského záchranáře a s prostředím, ve kterém vykonával svou náročnou práci. Také jsme měli možnost si tuto práci přímo vyzkoušet. V částečném, simulovaném záchranářském vybavení jsme si mohli projít nástrahami spojenými se záchranou zavaleného horníka a poskytnout mu první pomoc. Stali jsme se tak na několik minut opravdovými báňskými záchranáři.

IMG_0895

5. 5. Pekárna Cvrčovice

V rámci  projektu  "Kde pracují rodiče" navštívili žáci 1.tříd cvrčovickou pekárnu. Dětí se ujal pan Kloubek a provedl je celým provozem. Vysvětlil a ukázal dětem celou cestu od mouky až po vypečené bochníky cvrčovického chleba. Také ochotně a trpělivě odpovídal dětem na zvídavé otázky. Děkujeme  p.Kloubkovi i všem zaměstnancům za vlídné přijetí.  Čerstvý chleba dětem moc chutnal, prostředí pekárny se velmi líbilo a řada dětí se rozhodla, že se stanou pekaři. Hlavní je však pro ně poznání, kolik práce je potřeba vynaložit při výrobě chleba a jejich závazek, že už ho  nebudou  jen tak vyhazovat.

P5051614

2. 6. Středočeský taneční pohár

Dívky z tanečního kroužku se v pátek 2. 6. zúčastnily krajského finále soutěže Středočeský taneční pohár 2017, které se konalo v Benešově. Při svém premiérovém velkém závodu neztratily nervy, zvládly trému a mezi obrovskou konkurencí si vytančily hezké 13. místo. Velkou podporou jim byli také rodiče, kteří je na soutěž doprovodili- Darina Raichardová,  Jarmila Božić, Kristýna Artimová a Leoš Reichl, kterým tímto děkujeme. Děkujeme také panu místostarostovi Janouškovi z OÚ Brandýsek za zapůjčení vozidla pro naše tanečnice. 

Skener_20170606

12. 6. 2017 Projekt Prales dětem pokračuje

4. A pokračovala ve shánění finančních prostředků na podporu projektu Prales dětem (www.pralesdetem.cz). Tentokrát děti z domova nanosily nevyužívané hračky nebo oblečení, kterému již odrostly, a uspořádaly při příležitosti oslavy Dne dětí v Brandýsku v areálu bývalé vodárny bazar. Neúnavné Kristýně Koksteinové a Vanesse Mladé se podařilo ten den nashromáždit 2300 Kč a získat slib pana Martina Šedivého z firmy GOOD Media, s.r.o., že jim tuto částku zdvojnásobí. Následující den opravdu pan Martin Šedivý školu navštívil a svému slibu k velké radosti 4. A dostál. Touto cestou bychom mu chtěli velmi poděkovat, protože i díky němu máme nyní na podporu projektu částku 8600 Kč.

img_0761

 

1. 6. 2017 Výlet 1. tříd – Dvořákova stezka


Hned první den v červnu se vydali na výlet žáci 1.tříd. Vlakem dojeli do Kralup a zamířili k řece Vltavě. První zastavení bylo u kralupského kostela, kde si s úžasem prohlédli pamětní desku s označením výše vody při povodních před 15 lety/2002/. Ale letos voda ve Vltavě plynula klidně a žáci  pohodlně po jejím břehu došli po Dvořákově stezce až do Nelahozevsi pod zámek. Cestou si prohlédli loděnici, mávali na projíždějící lodě a také zbyl dostatek času na svačinku. Počasí přálo a  všichni turisté  se vlakem v pohodě vrátili zpět. Výlet se opravdu vydařil.

IMG_20170601_104756

3. 6. 2017 Letní pohár v plavání Středočeského kraje

V letním poháru Středočeského kraje v Berouně se na druhém místě v plavání na 800 m volným způsobem umístil žák 5. třídy naší školy Vojtěch Mareš. Ve štafetě 4x50 m získal třetí místo. Gratulujeme!

img_1325

31. 5. 2017 Klub mladého diváka - Romeo a Julie

Dne 31. května někteří žáci druhého stupně naší školy shlédli poslední letošní představení v rámci Klubu mladého diváka. Tentokrát jsme navštívili Divadlo na Vinohradech a jejich inscenaci klasické Shakespearovy hry Romeo a Julie. Jelikož se akce odehrávala den před Mezinárodním dnem dětí, dostaly děti i drobné dárky. V letošním školním roce jsme navštívili čtyři představení různých divadelních žánrů (kromě činohry i balet či muzikál) na různých pražských scénách včetně Národního divadla. Doufáme, že se s našimi mladými diváky  budeme v hledištích potkávat nadále a určitě rádi uvítáme i diváky nové.

IMG_20170531_170113

Memoriál J. Veselého

Ve čtvrtek 25. 5. se uskutečnil druhý ročník turnaje v malé kopané pořádaného naší školou. Turnaje se účastnilo 6 mužstev. Naši školu reprezentovali: Lukáš Váňa, Jakub Pulkert, Martin Tasutij, Dominik Vlasák, Oliver Vaněk, Jan Douša, Tomáš Bělohradský. Po vyrovnaném boji, kdy o umístění na prvních místech nakonec rozhodovaly penalty, se našim žákům podařilo obhájit loňské vítězství. Nejlepším brankářem byl vyhlášen David Šulc z Vinařic a nejlepším střelcem se stal domácí Dominik Vlasák s 5 góly. Konečné výsledky turnaje:

1. ZŠ a MŠ Brandýsek

2. ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova ul.

3. ZŠ Pchery

4. ZŠ Vinařice

5. ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská ul.

6. ZŚ Libušín

IMG_4059

18. 5. Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 18. 5. se naši žáci zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže. Družstvo starších žáků ve složení Adéla Neradová, Nelly Grubnerová, Petr Kostka a Dominik Vlasák obsadilo 1. místo.
Družstvo mladších žáků (Aleksandra Božić, Arleta Šuldová, Matyáš Stejskal, Karel Stelšovský) obsadilo 2. místo a postup jim těsně unikl. V jednotlivcích byli Dominik a Karel první, Petr a Adéla na druhém místě. Začátkem června nás budou reprezentovat v krajském kole v Čelákovicích. 
Přejeme mnoho úspěchů

  sken_besip1

12. 5. Taneční kroužek

 V pátek 12. 5. 2017 se dívky z tanečního kroužku a žákyně 4. A zúčastnily okresního kola soutěže Středočeský taneční pohár 2017. Kristýna Koksteinová, Petra Tošenovjanová a Eliška Kozáková se se sestavou Army dance umístily na pěkném 3. místě. Team Umbrella dance ve složení Katka Coufalová, Adéla Holakovská, Mája Bóžic, Venuše Reichlová, Bára Baránková, Sára Raichardová, Denisa Raichardová, Sára Artimová, Anna Svobodová, Stáska Polyak, Sára Slamečková a Eliška Němcová, obsadil 2. místo a postoupil do krajského kola soutěže. Všem moc gratulujeme a držíme palce ve finále!

tan_krouzek3

Prvouka ve 2.A

Žáci 2. A se v prvouce učili, co je minulost, přítomnost a budoucnost. Během jedné hodiny si udělali projekt „Minulost – moje babička, moje prababička“.

Děti si povídaly o době, kdy žily jejich babičky a prababičky. Vyprávěly si, jak se babička nebo prababička jmenuje, ve kterém roce se narodila a kolik jí je let. Přinesly si také mnoho věcí z té doby. Každý řekl, co přinesl, jakým způsobem se daná věc používala a od koho si jí půjčil.