13. 4. Cesta do středověku

Ředitelského volna využili zájemci z řad čtvrťáků a jejich kamarádů k výletu do středověku. Necestovali  sice v čase, ale autobusem do kladenského Sládečkova muzea, kde měli domluvený interaktivní program Cesta do středověku. Nejprve je paní průvodkyně seznámila s obdobím středověku, pozvala je prostřednictvím prezentace na středověký hrad, ukázala prévet, představila trubadúry i štítonoše a vylekala černou smrtí. Poté si mohli do středověku skočit osobně o patro níž a prohlédnout si tam středověká  brnění, zbraně, šperky, oděvy, mince nebo prapory. Na památku dostavili tzv. camrátko, koženou medaili s logem libušínské středověké bitvy, jejíž 25. ročník byl expozicí připomínán. Po nezbytné svačině se děti pustily do výroby vitráží, zkoušely psát husím brkem a podle popisů rozpoznávaly erby českých šlechtických rodů. Na závěr programu měly děti vybudovat středověký hrad s opevněním, hradní věží a obytnými budovami. A protože stavebním materiálem byly LEGO kostky, pustili se všichni nadšeně do práce. Vyhodnotit, který hrad je nejlepší, nebylo možné, neboť všechny hrady dostály zadaným podmínkám a byly pěkné. Stavitelé jen neradi opouštěli svá sídla. Chtěli vylepšovat, zvelebovat a zkrášlovat. Současnost se však hlásila se svými povinnostmi a hlavně jízdním řádem autobusu, jež všechny po velmi pěkném dopoledni dopravil zpět domů.

img_3713

5. 4. Velikonoce ve 2. třídě

 

Žáci druhých tříd se již těší na Velikonoce a tak se pustili do výroby různých dekoračních předmětů.

img_3643

3. 4. – 4. 4. AVES „Ptačí svět“ – 2. A, 2. B

Žáci druhých tříd navštívili Naučné středisko ekologické výchovy na Čabárně, kde se zapojili do interaktivního programu „Ptačí svět“.

Dětmi se vydaly do úžasného ptačího světa.  Poznávaly zajímavosti ptačího těla, nahlédly do ptačích příbytků, zjistily, co ptáky čeká  na dlouhých tahových cestách a co nám chtějí říci svými hlasy. Poslechly si ukázky různých ptačích hlasů.

img_3550

 

Na závěr si děti zahrály na ornitology a vyzkoušely si „odchyt“ různých druhů ptáků a jejich kroužkování.

27. 3. Tonda obal

V pondělí 27. 3. navštívil naší školu Tonda Obal. Naučil děti poznávat barvy kontejnerů, které jsou běžně na ulicích a vědět co do nich patří. Zopakoval si s nimi, proč se odpad sbírá a třídí, co se z něho může vyrobit a jak se tímto tříděním chrání příroda.

 

Na závěr si děti vyzkoušely třídění běžného odpadu (nakresleného na obrázcích) do předložených zmenšených barevných kontejnerů.

 

23. 3. Co nám říká tělo

Žáci druhých tříd se zúčastnili programu „Co nám tělo říká“. Dozvěděli se, co se může skrývat za bolestí hlavy, břicha nebo krku. Jak by se měli správně stravovat a co jejich tělu škodí. Povídali si o strachu a hněvu a jak je zvládat. Vyzkoušeli si různé techniky uvolňování těla a mysli – tanec, vizualizace, vydávání zvuků.

Co nám říká tělo

27. 3. Návštěva NSEV Čabárna

Obě čtvrté třídy navštívily letos již podruhé Naučné středisko ekologické výchovy Čabárna. Připravený program se tentokrát jmenoval Od semínka po výrobek a byl zaměřen na život stromů. Během dopoledne prožily děti se stromem celý jeho život až do doby, než se stane nějakým výrobkem. Dozvěděly se, jak se sbírají semena stromů a jak přísná pravidla musí být dodržena při zalesňování odlesněných prostor. Venku zkoušely ochránit stromy před okusem  nebo ohryzem zvěří  a rozlišovaly různé značení stromů, s nímž se můžeme v lese potkat. Také poznávaly škůdce stromů. V závěru programu měli žáci přiřadit dřevěné výrobky ke druhům stromů, z nichž bylo dřevo získáno.

Aves 4A 

13. 3. Jarní hrátky 2. A a 2. B

Žáci druhých ročníků přivítali jaro jarními hrami. Zahráli si kuličky a zaskákali si panáka. Někteří si kuličky zacvrnkali a panáka zaskákali vůbec poprvé. Všem se to moc líbilo a někdy si ještě zadovádíme.

img_3341

28. 3. Úklid školní zahrady

Po skončení závodu v běhu měli žáci 1. tříd ještě dost sil na první jarní úklid okolí školy. Ve skupinkách vysbírali všechny nepořádky kolem školy – a že se toho po zimě našlo dost! Během chvilky byly popelnice vrchovaté. Pochvalu si děti zasloužily i od přihlížejících rodičů. Všichni měli radost z pěkně provedené práce a upravené školní zahrady.

p3281507

28. 3. Závody v běhu

 

Krásné jarní počasí vylákalo sportovce z 1. tříd do přírody. Po zimní přestávce změřili žáci své síly v běhu. Všichni doběhli ve zdraví, nejrychlejší závodníci dostali diplom a spokojeni byli všichni.

p3281494

22. 3. Návštěva místní knihovny

Březen - za kamna vlezem!  A nejlépe s knihou, řekli si žáci z 1. tříd a za nevlídného počasí navštívili místní knihovnu. Od paní knihovnice získali zajímavé informace, prohlédli si prostory knihovny, sami vybírali knihy podle vlastního zájmu. V knihovně se jim líbilo, tak snad  se sem budou vracet i s rodiči.

p3221481

17. 3. Matematický klokan

V pátek 17. března se většina žáků školy zapojila do mezinárodní soutěže „Matematický klokan“. Stejně jako jejich kamarádi z celé republiky řešily děti 24 otázek (nejmenší jen 18) rozdělených do tří skupin podle náročnosti (úlohy za 3, 4 a 5 bodů). U každé otázky měli žáci možnost výběru z pěti odpovědí. Celkem počítalo 177 žáků druhých až devátých tříd.

 

kategorie Cvrček (2. a 3. třída)
1. Hanna Ferus 2.A
2. Veronika Řezáčová 3.tř.
3. Marie Petrová 2.B

kategorie Klokánek (4. a 5. třída)
1. Matouš Reichl 4.B
2. Gabriela Tesařová 5.tř.
3. Jan Tůma 4.B

kategorie Benjamín (6. a 7. třída)
1. Šárka Somrová 7.tř.
2. Michaela Holbusová 7.tř.
3. Michaela Tesařová 7.tř.

kategorie Kadet (8. a 9. třída)
1. Jan Staněk
2. Filip Kučera
3. Tomáš Tykal

11. 3. Masopustní veselice

V sobotu 11. 3. se v naší obci konal masopust. Naši žáci si pro tuto příležitost připravili vystoupení, kterým  připomněli maminkám, babičkám a všem ženám uplynulý MDŽ. Školním programem provázeli Nelly Grubnerová a Pavel Škraňka, oba z deváté třídy. Vystoupení  zahájili předškoláci z naší mateřské školky a pod vedením svých učitelek moc hezky  zarecitovali a zazpívali. Následovala recitace druháka Barnabáše Živného, který se o pár dnů později stal se svou básní vítězem oblastního kola recitační soutěže ve Slaném a postupuje do kola krajského v Kolíně, a písničky dětí z kroužku anglického jazyka. Pak pódium na chvíli ovládla rozzlobená zvířata celého světa, aby se poradila, jak  se pomstít člověku za bezohledné chování vůči životnímu prostředí. Naštěstí jejich rokování skončilo smírem a písničkou Máme rádi zvířata, po níž přenechala pódium  Vanesse Klailové, Veronice Řezáčové, Aničce Hanzlíkové a Prokopu Pelikánovi, kteří předvedli, jak dobře se naučili pod vedením Lenky Musilové z LŠU v Buštěhradě hrát na flétnu. Školní program zakončily dívky ze 4. A Kristýna Koksteinová, Petra Tošenovjanová a Eliška Kozáková tanečním vystoupením s vlastní choreografií a velkolepým společným tancem všichni členové tanečního kroužku.

 

Všechna vystoupení se dětem povedla a byla odměněna zaslouženým potleskem.

Masopust

14. 3. Výlet do Agrobosu

V úterý 14. 3.  se někteří žáci vypravili na výlet do nedaleké Slatiny, kde navštívili Agrobos, spol. s r.o., jež se zabývá chovem krav a produkcí mléka.

Ochotná paní E. Biskupová se naší skupině věnovala, zavedla nás do stájí, kde se právě robotický přihrnovač krmiva staral o přísun potravy, a ukázala nám automat na dojení mléka. Na vlastní oči jsme viděli, jak se kráva sama dojde nechat podojit a jak vyspělé počítačové technologie zaznamenávají nejen intervaly mezi dojeními, celkové množství nadojeného mléka, ale dokonce množství mléka z jednotlivých mléčných struků. Měli jsme možnost vidět i velký tank, do něhož se všechno nadojené mléko odčerpává. Venku jsme si prohlédli kotce pro telátka a zjistili, že nejmladšímu přírůstku je teprve osm dní. Nakonec jsme si prohlédli mladé jalovice a rozpustilá starší telátka.

 Děti se mnoho zajímavého dozvěděly, výlet se jim líbil a většina z nich se odvážila si kravičku i pohladit.

img_20170314_095325

6. 3. Recitační soutěž

V pondělí 6. března proběhlo školní kolo recitační soutěže. Se svými pečlivě připravenými básničkami vystoupilo celkem 41 žáků.

Na oblastní přehlídku recitátorů Slánka,  která se konala ve slánském městském centru Grand ve čtvrtek 16. března, postoupili ti nejlepší: Barnabáš Živný, Richard Chvojsík, Tereza Houšková, Lenka Straňáková a Vladimír Vacina. Také zde naši žáci velmi dobře uspěli. Barnabáš Živný získal 1. místo a postupuje do krajského kola, Ríša Chvojsík a Terezka Houškova skončili ve svých kategoriích na 3. místě.

 

Všem dětem děkujeme za účast, postupujícím za skvělou reprezentaci školy a jsme rádi, že navazují na tradici výborných recitátorů z minulých let.

img_3260

5. 3. Mýdlový princ

V neděli 5. 3. po poledni bylo před školou nezvykle rušno. Členové Klubu mladých diváků  se společně chystali na cestu do Prahy, aby zhlédli další představení. Po Puškinově Evženu Oněginovi v ABC a baletu Louskáček v Národním divadle jsme tentokrát mířili do divadla Broadway na muzikál Mýdlový princ. Představení, v němž vystoupila řada známých herců a kde zazněly nejznámější hity Václava Neckáře, se velmi líbilo.

Na konci května uvidíme v divadle Na Vinohradech další klasickou divadelní hru, Shakespearovu tragédii Romeo a Julie v novém překladu.

 

Věříme, že i v příštím roce využijí naši žáci výhodnou nabídku Klubu mladých diváků, vždyť klubová cena za jedno představení včetně dopravy je jen 210 Kč. 

Vánoční plavání

Poslední plavání v kalendářním roce 2016 vyšlo zároveň na poslední školní den před vánočními prázdninami. Proto si trenérky pro děti připravily hodinu plnou vánočních úkolů. Děti z vody lovily ozdoby na vánoční stromeček a proplouvaly bazény se zapálenými svíčkami. Zkrátka vánoční atmosféra jak má být.

dsc00437

Vystoupení dramatického kroužku

Pololetní práce dětí v dramatickém kroužku byla završena pátečním vystoupením v  mateřské školce a představením pro děti  1. -3. tříd v tělocvičně budovy C. Malí herci a herečky pro své kamarády nacvičili příběh o zvířátkách, která se rozhodla pomstít se člověku za jeho bezohledné chování vůči životnímu prostředí. Naštěstí se věrnému příteli člověka -psu- podaří zvířata uklidnit a pomstu odvrátit. Na závěr si spolu všechny děti zazpívaly písničku „Máme rádi zvířata“.

Vystoupení dramatického kroužku

S karavanou po Evropě

Nové pololetí zahájili žáci prvního stupně výletem po Evropě. Ačkoliv se nevzdálili z budov školy, navštívili prostřednictvím představení Řecko, Francii, Velkou Británii a Slovensko. Členové osvědčeného divadelního studia Karavana si pro děti připravili veselé, vtipné a zároveň velmi poučné putování po některých státech Evropy. Děti se dověděly mnoho informací  nejen o historii, známých stavbách, významných osobnostech současnosti i minulosti, ale i o národních kuchyních a zvyklostech. Mohly si také vyzkoušet, jak se hraje pétanque nebo psát řeckým písmem. Soudě podle častého smíchu a dlouhého potlesku na závěr se dětem program velmi líbil a určitě se již těší na jeho druhou část.

S karavanou po evropě

Šárka Somrová na mistrovství ČR v halové atletice

Gratulujeme k úspěchu Šárky Somrové na mistrovství České republiky v halové atletice 4.-5.3.2017 v Praze ve Stromovce. V sobotu Šárka vybojovala stříbrnou medaili na 1500m, časem 4.55.59 min. V neděli získala také stříbro ve štafetě na 4x300m. Startovalo 26 štafet!

Vánoce - společná práce 

Žáci se zúčastnili soutěže Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích "Vánoce - společná práce" a obsadili krásné 4. místo.