16. 12. Ze života hmyzu

Ve 3., 2.A a A. B třídě byl Workshop "Ze života hmyzu". Děti se seznámily s životem včel, vyrobily svíčku z vosku a včelku z marcipánového těsta. Určitě to bude krásný dárek pro rodiče. Všem se program velice líbil.

img_3017

9. 12. Workshop o komiksu na 2. stupni

V pátek 9. prosince navštívil naši školu spisovatel Jiří Walker Procházka, aby žákům druhého stupně přiblížil komiks ve všech jeho podobách. Během dvou hodin, do kterých se žáci hojně zapojovali, zjistili, že komiks není záležitostí až 20. století, poznali základní profese, které jsou pro vznik komiksu neodmyslitelné, či zjistili, v jakých žánrech se takový komiks může pohybovat (a dokázali si, že superhrdinové existují i v našich končinách). Na závěr si zkusili i trochu tvůrčí práce, když se např. osmý a devátý ročník pokoušel vymyslet vlastní námět (nejen) komiksového příběhu. Žáci tak dostali možnost poznat jedno ze zákoutí literatury, na které možná není tolik času v hodinách literární výchovy, ale jež se rozhodně nemůže v dnešní době opomíjet.

img_20161209_102835

8. 12. Divadlo Lampion - 5. třída

Ve čtvrtek 8. 12. žáci 5. třídy navštívili představení Vánoce ve Špekově v kladenském divadle Lampion. Vánoční crazy-komedie o lásce k jídlu, sportu a nakonec i k bližním se všem moc líbila. Po představení si žáci prošli vánoční trhy na náměstí a nasáli trochu té vánoční atmosféry.

img_2946

12. 12. OČMZU ve 2.A a 2.B

Co se skrývá pod zkratkou OČMU měli žáci druhého ročníku možnost zjistit 12. 12. v průběhu dopoledne. Všichni byli teoreticky proškoleni, jak se chovat v případě mimořádných událostí, kterými mohou být živelné katastrofy, dopravní nehody, ale třeba i teroristický útok. Žáci plnili nejrůznější úkoly z oblasti osobní bezpečnosti, zdravovědy a připomněli si důležitá SOS telefonní čísla.

dscn4529

13. 12. Projektové vyučování "LUCKY"

V pátek řádily na 1. stupni „LUCKY“ z druhých tříd. „Lucky“ se chodily přesvědčit, že je ve třídách uklizeno. Každá postava držela v ruce husí brk nebo metličku a vymetaly prach, nepořádek a špatnosti z našich žáků. Naše „LUCKY“ prošmejdily každý kout v naší škole. Zkontrolovaly pořádek ve třídách i pořádek ve věcech všech žáků. Ujistily se, že vše je připraveno na vánoční čas.

Žáci druhých ročníků se během hodiny čtení a prvouky seznámili s lidovými zvyky, které se dodržovaly 13. prosince. Dozvěděli se, co znamená jméno Lucie a z jakého jazyka pochází. Vyprávěli si i příběh o sv. Lucii. Prohlubovali čtenářskou gramotnost čtením příběhů o dětech, které čekaly na „Lucky“. Luštili křížovky a na závěr si vybarvili omalovánky s „Luckami“.

 dscn4593

 Projektové vyučování "Povolání"

 Žáci 2. A měli projektové vyučování „Povolání“. V českém jazyku žáci tvořili věty o různých povoláních, popisovali povolání, za která přišli převlečeni a spojovali činnosti s obrázky.

 V matematice počítali různé slovní úlohy z různých druhů povolání a příklady s tajenkou.

 V prvouce přiřazovali danému pracovníkovi správné nářadí. Vyplňovali pracovní listy a předváděli různá povolání, které museli spolužáci uhodnout.

 

Celý den se velmi povedl a děti si jej užili.


photo0097

 

8. 12. Výtvarný kroužek

 Děti z výtvarného kroužku si užívají adventní čas.

 Ve  čtvrtek 1. 12. si všichni vyrobili z několika dílů svého čertíka a 8. 12. si složili svůj dřevěný stromeček, který si potom barevně vybarvili.


dscn4497

 

5. 12. Projektové vyučování "Mikuláš, čert a anděl" - 2.A, 2.B

Žáci druhých ročníků prožili v pondělí 5. 12. zajímavé dopoledne. Měli projektové vyučování na téma Mikuláš, čert a anděl.

V hodině českého jazyka tvořili protikladná slova, určovali druhy vět, řadili slova podle abecedy a luštili dvojsměrku. V matematice luštili pomocí příkladů tajenku a řešili slovní úlohy se sladkostmi. Ve čtení si přečetli některé pranostiky týkající se 6. 12. Přečetli si pohádku o pejskovi a kočičce, jak hráli divadlo na Mikuláše. Na závěr si nakreslili obrázky čertů a shlédli kreslenou pohádku „Čert a Káča“.


dscn4442

5. 12. Mikuláš

Jako každoročně se v pondělí 5. 12. žáci 9. tř. proměnili v Mikuláše a jeho družinu, aby obdarovali své mladší spolužáky. Mikuláš s čerty a anděly zavítal i do MŠ, kde mu děti předvedly krásné básničky a písničky, které si pro ně připravily. Hezké dopoledne si užili všichni žáci.

img_2741

30. 11. Dopravní výchova

Žáci čtvrtých tříd se zúčastnili první části výukového programu "Dopravní výchova" pořádaného Labyrintem.

img_2720

30. 11. Pracovní vyučování - šití medvídků

Žáci čtvrté třídy si při pracovním vyučování ušili medvídky, které někteří darují svým nejbližším. Jiní se jich však nedokáží vzdát, protože se je vyrobili sami a mají z nich obrovskou radost.

img_2706

15. 11. Projektové vyučování v prvouce

Ve středu 16. 11. žáci 2. B v hodině prvouky probírali ovoce, zeleninu a jak pečovat o své zdraví. Ochutnávali různé druhy zeleniny a pochutnali si také na medu, který dětem přinesla paní Grubnerová. Dozvěděli  se, co by měli jíst a pít v rámci prevence svého zdraví. Snad nám to pomůže v boji proti chřipce!!!

img_2696

15. 11. Projektové vyučování "Z pohádky do pohádky"

Během výuky českého jazyka procvičovali pořadí vět v pohádkách, doplňovali velká písmena v názvech pohádkových bytostí, řadili pohádkové postavičky podle abecedy. V matematice pomocí příkladů luštili jména pohádkových hrdinů. Při čtení četli pohádku „O Šípkové Růžence“, kterou si zahráli s loutkovým divadlem i ji zdramatizovali. Ve výtvarné výchově si nakreslili své nejoblíbenější hrdiny. Děti po celý den pracovaly v kostýmech. Projektové vyučování se velmi vydařilo.

dscn4399

31. 10. Halloweenský kroužek angličtiny

Na kroužek angličtiny přišly děti z první třídy v kostýmech duchů, čarodějnic, kouzelníků, dýní a netopýrů a oslavily tak svátek Halloween. Naučily se nová slovíčka a písničku "Song about Halloween".

img_2634

Výtvarná soutěž Mayrau

S tímto obrázkem získaly Mája Božič a Anička Hanzlíková 1. místo v soutěži Jaro 2016, kterou pořádal Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

19. 10. AVES - 7. třída

Dne 19. října žáci 7. třídy naší školy navštívili Centrum ekologické výchovy Kladno-Čabárna a zúčastnili se vzdělávacího programu Ptačí svět. Během celého dopoledne se nejen seznamovali s našimi nejznámějšími druhy ptáků, jež poznávali podle vzhledu i hlasu, ale i zjišťovali více informací o různých aspektech života ptáků. Vše probíhalo pomocí aktivit a soutěží, takže se např. pomocí hry setkali s různými problémy, které mohou čekat obyčejného čápa při letu do zimovišť v Africe. Na závěr programu si zkusili i práci ornitologů, když kroužkovali plyšové ptáky, ale i takto označené jedince identifikovali do formulářů, které používají i skuteční vědci. Celý program se žákům velmi líbil stejně jako jejich starším spolužákům z osmého ročníku, kteří ho absolvovali o týden dříve.

img_20161019_100330

Podzim ve školní družině

Počasí nám venku už moc nepřeje, tak jsme ve všech třech odděleních vyráběli dráčky, netopýry, pavoučky a dýně.

U prvňáčků to byli netopýři a krásní pavoučci, u druháků dýně z krepového papír a papíroví draci. Třeťáci si vyrobili papírové dráčky.

img_2620

11. 10. Prevence rizikového chování

Celé úterní dopoledne parkovalo před budovou C naší školy služební auto Obecní policie Stehelčeves. Naše žáky totiž navštívil str.Marek  a postupně všechny žáky seznámil s výstrojí i výzbrojí pracovníka obecní policie. Žákům vysvětlil i připomenul bezpečnostní pravidla při různých činnostech a ochotně zodpovídal i jejich všetečné dotazy. Velký úspěch zaznamenal také při ukázce výbavy služebního auta a na závěr děti zachytil policejním radarem.Bylo to - jak děti několikrát opakovaly - "fakt hustýýýý". 
Strážmistru Markovi děkujeme za jeho ochotu, trpělivost a těšíme se na další spolupráci.

pa111301

Den zvířat – zvířecí škola

Na naší škole jsme si projektovým dnem v úterý 4. 10. připomněli Mezinárodní den zvířat. Druhostupňoví žáci měli tematicky zaměřené vyučování, zato do lavic na prvním stupni toho dne usedli místo žáků zástupci zvířecí říše: lvi, kočky, psi, netopýři, medvědi, opice, žirafy, tygři, pestrobarevní papoušci, králíci a zajíci, jedno prase domácí, jedna liška obecná, jeden tučňák, opravdový živý křeček Čumáček, morčátko Růženka, zakrslý králíček Bobeš, a dokonce andulka vlnkovaná. Ve „zvířecí škole“ nechyběla také zvířata za katedrou. Výuky počtů, čtení, psaní i kreslení se ujaly: ctihodná paní vrána, dvě pandy velké, papoušek, moudrá sova a dosud nezimující ježek.  Zvířátka se nejprve vzájemně představila, čím se živí, kde žijí a proč jsou užitečná nebo zajímavá. Pak se jednotlivé skupiny dětí - zvířat věnovaly důkladnému poznávání svých živočišných kolegů podle počtu končetin, srsti, zvuků a mohly si zasoutěžit v A-Z kvízu zvířecích rekordů. Nakonec se všichni naučili pěknou písničku od Z. Svěráka a J. Uhlíře – Svátek zvířat. Celým projektem se také prolínaly informace o ochraně životního prostředí a o osobní odpovědnosti každého za péči o „ němé tváře“ kolem nás. Žáci toho dne však žádnými němými tvářemi nebyli a ukázali, že toho hodně o přírodě ví a jistě se dozvěděli zase něco nového.

img_2491

Divadelní představení "S čerty nejsou žerty"

Veselou hudební pohádku s názvem S čerty nejsou žerty mohli naši mladší žáci zhlédnout v pátek  7. 10. v sále hostince Na Veverce. A podle jejich potlesku se jim pekelná spravedlnost vůči lidské nedobrotě líbila.

dsc_0040