Závěr školního roku 2019/2020 v ZŠ a MŠ Brandýsek

Skončil další školní rok, pro většinu z nás asi nejpodivnější ze všech, které jsme prožili. V březnu jsme se ze dne na den ocitli v nezvyklé situaci, kdy byly uzavřeny školy. V historii českého školství se jednalo o nejdelší uzavření všech škol v ČR a je nutné říci, že na tento krok nebyl nikdo připraven. Navíc, nás v Brandýsku tato situace překvapila v týdnu během jarních prázdnin.

 Učitelé, rodiče i žáci si museli zvyknout na úplně jiný styl a formu práce, ke které ne všichni měli ideální podmínky a vybavení. Jsem velmi hrdá na to, že náš sbor se k této výzvě postavil čelem a pro fungování distanční výuky udělal vše, co bylo v jeho silách.

Situace se pro učitele stala ještě náročnější ve chvíli, kdy se koncem května mohli vrátit do školy žáci z prvního stupně.  Část výuky probíhala ve škole a část stále distančně, pro děti, které se do školy vrátit nemohly. Postupně docházelo k dalšímu uvolňování opatření a na konzultace mohli přijít žáci devátých ročníků a později i ostatní žáci z druhého stupně. Nakonec se do školy vrátilo cca 61 % žáků. Pro ostatní, ale učitelé připravovali nadále distanční výuku. S některými žáky jsme se osobně setkali až při předávání vysvědčení.

Děkuji všem učitelům za příkladné zvládnutí této nelehké situace, rodičům, kteří zvláště u menších dětí nemalou měrou přispěli ke zdárnému zvládnutí výuky a samozřejmě i většině žáků, kteří k distanční výuce přistupovali velmi zodpovědně.

Všem přeji krásné prožití letních prázdnin a od září se opět těším na další spolupráci v novém školním roce 2020 / 2021.

Mgr. Martina Čermáková

ředitelka školy


 

Rozloučení s "deváťáky"

Žáci letošní 9. třídy na poslední měsíce školního roku 2019 / 2020 určitě hned tak nezapomenou. Díky vládním opatřením z důvodu pandemie museli od března zůstat v domácí výuce a co víc, ve velmi napjatém období se připravovat na přijímací zkoušky na školy, které se vybrali. Když k tomu připočteme nervozitu ze stále nejasných podmínek a termínů výše zmiňovaných přijímacích zkoušek nejen u nich samotných, ale i v rodinách a na školách, troufám si napsat, že prošli velmi náročným a nelehkým obdobím svého školního života.

Přes všechna úskalí letošního školního roku jsme se nakonec ve středu odpoledne, 24. června 2020, mohli sejít v zaplněném sále místního kina se zástupci obce, pedagogy, rodinnými příslušníky a přáteli školy, abychom se s našimi deváťáky slavnostně rozloučili, společně během promítaných prezentací zavzpomínali na školní léta, poděkovali pedagogům, kteří je během těchto let doprovázeli a popřáli jim vše dobré do další etapy jejich životní cesty, která je po prázdninách čeká.

Mgr. Jana Chaloupková

  1

 

 

 

Od vejce ke slepici a zase zpět

je název dokumentárního projektu, jehož tvorbou si krátí čas trávený v karanténě žák naší školy a jímž by chtěl svým spolužákům přiblížit reprodukci kura domácího od snesení vejce, nasazení do inkubátoru či pod slepici, prosvěcování vajec, líhnutí kuřat, odvození kvočnou, odchování atd. Jednotlivé díly jsou dostupné v odkazech níže.

 

https://youtu.be/-Xlr_XVxwm8

https://www.youtube.com/watch?v=d24Qj7UpQuc

https://www.youtube.com/watch?v=h5ECdNP99mM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=AlI47GkISrQ

https://www.youtube.com/watch?v=e0YS-P7a1jg

https://www.youtube.com/watch?v=1ozlMO9YUE0

https://www.youtube.com/watch?v=07ZbUKJXyek

https://www.youtube.com/watch?v=3EwQF_oimlI

https://www.youtube.com/watch?v=2IecadKA9fA

https://www.youtube.com/watch?v=M3JHFWOaoyM

https://www.youtube.com/watch?v=3oOevsIPSNs&feature=youtu.be

Oslava MDŽ v kině

V úterý 3. března uspořádala Kulturní komise obce Brandýsek ve spolupráci se ZŠ a MŠ Brandýsek oslavu MDŽ.

Jako první vystoupily děti z MŠ s pásmem básniček a písniček pro maminky a babičky. Malé děti vystřídal pěvecký sbor ZŠ. Program zpestřili žáci 5. B se scénkou „Živé obrazy“, se kterou zvítězili ve školní soutěži na téma „Slavné devítky“. Jako poslední předvedli své pohybové umění žáci školního tanečního kroužku. Děkujeme i Mgr. Janě Chaloupkové, která nás celým odpolednem provázela.

Na závěr naši hasiči potěšili ženy skromnou kytičkou, kterou jim při odchodu s úsměvem rozdávali.

IMG_20200303_160347

Slavné devítky

V pátek 21. února předvedli žáci jednotlivých tříd ostatním spolužákům, pedagogům  a porotě, kterou tvořili zástupci z 5. až 9. třídy, své prezentace na téma „Slavné devítky“.  Společně s učiteli na nich pracovali během prvního pololetí. Každá třída přistoupila k zadání jiným způsobem. Prvňáčci představili pohádkové postavičky Václava Čtvrtka, a tak mezi nás zavítali Rumcajs s Mankou a Cipískem, víla Amálka, Křemílek s Vochomůrkou a další. Poté se nám předvedli skauti, kteří ale bohužel právě drželi bobříka mlčení.

Žáci druhých tříd nejprve zavzpomínali na Karla Gotta a zazpívali společně s ním písničku, další připomenutou osobností z hudební scény byla Jarmila Šuláková, na závěr nám děti zatančily.

Od žáků 3. třídy jsme se dozvěděli,  kdo byl Charlie Chaplin a co to je groteska, zajímavým zpestřením jejich prezentace byla „šlehačková bitva“ a ukázka chaplinovské chůze. Se čtvrťáky jsme zavítali do ZOO v Liberci. Žáci 5. A nám představili některé osobnosti sametové revoluce, konkrétně Karla Kryla, Jaroslava Hutku a Martu Kubišovou a zazpívali jejich písničky. Na závěr první části dopoledního programu Spejbl s Hurvínkem vysvětlili dětem, co to je medaile za zásluhy, a žáci 5. B prostřednictvím „živých obrazů“ představili některé z osobností oceněných v letech 1999, 2009 a 2019. Toto nápadité vystoupení mezi žáky 1. stupně ZŠ nakonec zvítězilo.

V druhé části představili své práce žáci 2. stupně, kteří shodně zvolili klasickou formu obrazové prezentace doplněnou komentářem. Postupně jsme si připomněli založení POLDI (6. tř.), nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského (7. A), sametovou revoluci (7. B), Dekret kutnohorský 8. tř.) a vznik legií (9. tř.). I v této části zvítězila poslední prezentace zpracovaná žáky 9. třídy.

Součástí akce byla výstavka  informačních panelů, které připomněly další "devítková výročí.

Věříme, že tato akce byla zajímavým zpestřením výuky  a dobrou příležitostí, aby děti předvedly výsledky své práce před spolužáky. K jejímu úspěchu přispělo i pěkné prostředí nově zrekonstruovaného kina v Brandýsku, kde jsme měli možnost se sejít. Děkujeme tímto i obecnímu úřadu, že nám konání akce v kině umožnil.

 

DSC_5400

Přírodovědný kroužek

V rámci přírodovědného kroužku se s dětmi na prvním stupni věnujeme každý měsíc jinému tématu. Začali jsme s poznáváním stromů a přes pozorování počasí a detailní zkoumání sněhových vloček jsme se dostali až ke zvířatům. Před Vánoci jsme se s průzkumníky přírody vypravili připravit hostinu zvířatům, která se neukládají k zimnímu spánku. Výsledky pozorování přírody, vlastní kresby a pracovní listy zakládáme do "průzkumnických desek". Aktuálně se zabýváme tříděním odpadu a recyklací.

unnamed_(1)

Výlet na výstavu For toys 2019

Nejen členové Klubu zábavné logiky a deskových her si v tomto pololetí udělali výlet do Prahy na veletrh hraček a her For toys. S velkým zájmem si tam vyzkoušeli nové deskové i počítačové hry, v různých dílničkách se seznámili s novými technikami kreslení, lepení, skládání, a dokonce mohli získat řidičský průkaz po správném vyřešení dopravního testu a absolvování jízdy zručnosti na kole. Děti si výlet užily a těší se, že si ho příští rok zopakují. 

DSC01310

Pingpong na "béčku"

Předčasný vánoční dárek – pingpongový stůl nadělili zástupci komise sportu  Obecního úřadu v Brandýsku dětem na budovu B. Děti si hned druhý den přinesly pálky a míčky a nadšeně se pustily do sportování. Děkujeme touto cestou Leoši Reichlovi, který se na nákupu i předání stolu dětem podílel.

DSC01330

Od destiček ke knihám

V úterý 26. 11. se žáci 5. B vypravili zájezdovým autobusem do Státní vědecké knihovny v Kladně, kde pro ně byla ve studovně připravena zajímavá přednáška o vzniku a vývoji písma, knih a knihoven. Nabyté vědomosti z prezentace  mohli využít nejen při závěrečném řešení pracovních listů, ale jistě je ještě  v budoucnosti využijí v hodinách dějepisu nebo literární výchovy.

IMG_5652

15. 11. Ptačí budky

15. 11. 2019 se žáci prvních a čtvrtých tříd vydali s panem Matějkou a paní Thasutiovou monitorovat ptačí budky, které byly umístěny na cestě ke hřbitovu. Pan Matějka dětem vysvětlil, proč je důležité pomáhat ptáčkům, kteří jsou v přírodě ohroženi a proč jim musíme pomáhat. Podařilo se nám na vlastní oči vidět osídlení jedné budky párem vrabčáků, kteří nečekali na jaro. Jedna budka byla sice původně určena pro špačka, ale vyhlídl si ji datel a vstupní otvor si začal zvětšovat pro svou vlastní potřebu. Další budky čekají na rehka zahradního, sýkorky, špačky… Až přijde jaro, uvidíme, kdo se nám tam nastěhuje.....

IMG-20191115-WA0010

Kroužek vaření

Také v tomto školním roce se těší velké oblibě kroužek vaření.  Členové se schází jedno celé pondělní odpoledne v měsíci, ale vždy jsou výsledky vaření, smažení nebo pečení vynikající. Naposledy se peklo domácí bílé pečivo a chystaly se pomazánky. Na prosincové setkání si děti naplánovaly tradiční vánoční menu: smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem, vánočky a skořicový chléb. 

IMG_5635