ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

Třídní schůzky ve školním roce 2019/20 jsou stanoveny na termíny

1. čtvrtletí: 14. 11. 2019

pololetní: 14. 1. 2020

3. čtvrtletí: 16. 4. 2020

závěrečné: 16. 6. 2020

 


Absolventské práce žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

pro žáky 9. ročníku je od letošního roku součástí školního vzdělávacího programu závěrečná (absolventská) práce.

Cílem této aktivity je žáky vést k samostatnosti, zodpovědnosti a naučit je prezentovat svoji práci. Dostanou možnost prokázat vyspělost ve vyjadřování v písemném i ústním projevu. Touto aktivitou získají řadu zkušeností, dovedností a kompetencí:

·         dlouhodobá a souvislá práce na jednom zvoleném tématu

·         vyhledávání a zpracovávání informací z různých zdrojů

·         propojení učiva více předmětů, hledání souvislostí různých poznatků a jevů

·         grafické a textové zpracování zvoleného tématu doplněné o tabulky, grafy, fotografie

·         prezentace vlastní práce před širším publikem

Žáci mají za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit a stručně (max. 5 minut) prezentovat před vyučujícími a spolužáky.

Hodnocení této studijní aktivity bude zahrnuto v klasifikaci z českého jazyka, souvisejícího předmětu a informatiky.

 

Předpokládáme, že své děti v této práci podpoříte. Samozřejmě nabízíme i možnost zúčastnit se veřejné prezentace Vašeho dítěte ve škole.


 

Páťáci v NSEV Čabárna

Letošní hodiny přírodovědy zahájili žáci obou pátých tříd návštěvou Naučného střediska ekologické výchovy na Čabárně poznáváním vodních rostlin a živočichů. Mohli si v praxi vodní živočichy ulovit, své úlovky si pod mikroskopem prohlédnout, zamyslet se nad významem vody pro život na naší planetě a dozvěděli se, co je tzv. virtuální voda a kolik takové vody obsahuje například bavlněné tričko nebo osobní počítač. Pořad se dětem opravdu líbil a dozvěděly se spoustu nových informací.

IMG_5485

Slavnostní zahájení školního roku 2019/20

Škola přivítala po prázdninách všechny své nové i stávající žáky. Obzvlášť jsme se těšili na prvňáčky, kterých přišlo 32, máme tedy opět dvě první třídy. Děti si odnesly pamětní medaili, která jim bude připomínat, jak statečně tento den vládly. Slavnostního zahájení se zúčastnili i představitelé obce - místostarosta Ing. Radovan Kiml a pan Luboš Janoušek, kteří dětem zpříjemnili první školní den drobnými dárky. Děkujeme.
Všem dětem přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

69981493_2314777782169713_7619411779994517504_n

Návštěva trampolinového parku

Žáci 5. B zahájili nový školní rok návštěvou kladenského trampolinového parku. I díky krásnému počasí si děti výlet užily a na trampolínách si pěkně zasportovaly.

IMG_5470