Přerušení dodávek elektrického proudu

Vážení rodiče,

 

vzhledem k přerušení dodávky elektrického proudu v obci Brandýsek dne 3. 3. a 10. 3. 2021 bude online výuka (Teams) zrušena. Žákům bude zadána náhradní práce, ke které není nutné připojení k internetu. Učitelé, kterých se toto přerušení dodávky elektrického proudu netýká, budou v předem určených hodinách žákům k dispozici na konzultace.

 


Opatření od 25. 2. 2021

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je OD ČTVRTKA 25. ÚNORA pro pobyt žáků VE ŠKOLE NUTNÁ JEDNA JEDNORÁZOVÁ ZDRAVOTNICKÁ OBLIČEJOVÁ MASKA (rouška, nanorouška dle normy ČSN EN 14683+AC) nebo RESPIRÁTOR bez výdechového ventilu (např. FFP2/KN 95).

Není možné používat ručně šité roušky, šátky apod.

Část opatření (respirátor nebo 2 zdravotnické obličejové masky) se nevztahuje na školy.

Do 28. února 2021 lze v případě nutnosti použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Přesné znění opatření lze nalézt na:

 

 Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-25.-2.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz)


Školní docházka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k vládním nařízením v pondělí 4. ledna 2021 nastupují do školy jen žáci 1. a 2. ročníků.

OBĚDY – pro děti na DISTANČNÍ výuce (od 3. do 9. ročníku) je třeba v podělí ráno do 8 hodin nahlásit vedoucí stravování, tel. č. 312283784 nebo 602495141

PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKŮ

Příchod do školy:

1. A – 7.35

1. B – 7.30

2. A – 7.45

2. B – 7.40

Svačiny – nebudou

Družina – ranní zřejmě nebude, upřesníme během tohoto týdne

Obědy – standardně

Do nového roku 2021 Vám všem přejeme především hodně zdraví, vedení ZŠ a MŠ Brandýsek


Pravidla pro distanční vzdělávání

Vážení rodiče,

v souvislosti s vyhlášením uzavření základních škol naše škola přejde k distančnímu vzdělávání. Na tuto situaci jsme se připravili. Pro synchronní formu distanční výuky škola zvolila aplikaci Microsoft Teams.

Pravidla pro distanční vzdělávání naleznete zde.

Mikuláš 2020

Letos naši základní školu v Brandýsku navštívil Mikuláš trochu netradičně. Kvůli všem covidovým opatřením nemohli deváťáci splnit úlohu postrašit mladší ročníky v nižších třídách. I tak se s tím naši učitelé zvládli vypořádat. Žáci se učili, kdo to byl ten svatý Mikuláš a i v matematických
úlohách se objevila tématika andělů a čertů. Celý první stupeň oblékl rohy i svatozáře a na konci dne všichni žáci včetně učitelského sboru čekala
čokoládová nadílka, kterou letos svatý Mikuláš nechal za oknem.

131940048_3903373126361503_8905775790122254095_n

Slavnostní zahájení školního roku 2020/21

Slavnostní zahájení nového školního roku si letos 3.září prožilo celkem 33 prvňáčků. Natěšené děti do školy doprovodili rodiče. Paní učitelky pak nové žáčky uvítaly ve slavnostně vyzdobených třídách. Hodně štěstí na cestě za vzděláním jim popřáli společně s vedením školy také zástupci obce Brandýsek a předali jim malé dárky pro radost z prvního školního dne.

IMG_0036

Šesťáci v AVESu

V pondělí 7.9 navštívili žáci 6. ročníku Naučné středisko ekologické výchovy na Čabárně. Zúčastnili se zde výukového bloku Jak ulehčit přírodě. Jeho náplň se týkala minimalizace odpadů a udržitelného životního stylu. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o nakládání s obaly a možnostech opětovného využívání předmětů denní potřeby. Získali také řadu praktických tipů využitelných v každodenním životě při nakupování či skladování potravin. Součástí programu byla rovněž výroba dárkového balení soli do koupele a aromatického mýdla bez obalu.

d69c03a5-2cf3-4c16-9e50-c9491f348e1c

Šesťáci na Budči

22. 9. se děti šestých tříd vypravily vlakem poznávat Budeč. Tam si na třech stanovištích připomněly život lidí v raném středověku a zopakovaly si, co se ve škole naučily o knížeti Václavovi. Poté si mohli  všichni prohlédnout hrob českého obrozeneckého pedagoga, filozofa a lékaře Karla Slavoje Amerlinga na tamějším hřbitově a v Zákolanech sochu v pořadí pátého československého prezidenta Antonína Zápotockého. Výlet se díky pěknému počasí velmi vydařil a zásluhou organizátorů z kladenského Sládečkova vlastivědného muzea se děti určitě něco nového dozvěděly.

IMG_5744

Malovali jsme seniorům

Naše škola se letos poprvé zapojila v rámci celorepublikové iniciativy do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí: Děti malují seniorům k svátku!  Děti se do projektu ochotně zapojily a vznikla velmi pěkná přání, která, jak doufáme, naše seniory nejen potěší, ale také povzbudí k pozitivnímu pohledu na život v současné nelehké „korona virové“ situaci.

WIN_20200916_13_23_43_Pro

Rozloučení s "deváťáky"

Žáci letošní 9. třídy na poslední měsíce školního roku 2019 / 2020 určitě hned tak nezapomenou. Díky vládním opatřením z důvodu pandemie museli od března zůstat v domácí výuce a co víc, ve velmi napjatém období se připravovat na přijímací zkoušky na školy, které se vybrali. Když k tomu připočteme nervozitu ze stále nejasných podmínek a termínů výše zmiňovaných přijímacích zkoušek nejen u nich samotných, ale i v rodinách a na školách, troufám si napsat, že prošli velmi náročným a nelehkým obdobím svého školního života.

Přes všechna úskalí letošního školního roku jsme se nakonec ve středu odpoledne, 24. června 2020, mohli sejít v zaplněném sále místního kina se zástupci obce, pedagogy, rodinnými příslušníky a přáteli školy, abychom se s našimi deváťáky slavnostně rozloučili, společně během promítaných prezentací zavzpomínali na školní léta, poděkovali pedagogům, kteří je během těchto let doprovázeli a popřáli jim vše dobré do další etapy jejich životní cesty, která je po prázdninách čeká.

Mgr. Jana Chaloupková

  1

 

 

 

Od vejce ke slepici a zase zpět

je název dokumentárního projektu, jehož tvorbou si krátí čas trávený v karanténě žák naší školy a jímž by chtěl svým spolužákům přiblížit reprodukci kura domácího od snesení vejce, nasazení do inkubátoru či pod slepici, prosvěcování vajec, líhnutí kuřat, odvození kvočnou, odchování atd. Jednotlivé díly jsou dostupné v odkazech níže.

 

https://youtu.be/-Xlr_XVxwm8

https://www.youtube.com/watch?v=d24Qj7UpQuc

https://www.youtube.com/watch?v=h5ECdNP99mM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=AlI47GkISrQ

https://www.youtube.com/watch?v=e0YS-P7a1jg

https://www.youtube.com/watch?v=1ozlMO9YUE0

https://www.youtube.com/watch?v=07ZbUKJXyek

https://www.youtube.com/watch?v=3EwQF_oimlI

https://www.youtube.com/watch?v=2IecadKA9fA

https://www.youtube.com/watch?v=M3JHFWOaoyM

https://www.youtube.com/watch?v=3oOevsIPSNs&feature=youtu.be

Oslava MDŽ v kině

V úterý 3. března uspořádala Kulturní komise obce Brandýsek ve spolupráci se ZŠ a MŠ Brandýsek oslavu MDŽ.

Jako první vystoupily děti z MŠ s pásmem básniček a písniček pro maminky a babičky. Malé děti vystřídal pěvecký sbor ZŠ. Program zpestřili žáci 5. B se scénkou „Živé obrazy“, se kterou zvítězili ve školní soutěži na téma „Slavné devítky“. Jako poslední předvedli své pohybové umění žáci školního tanečního kroužku. Děkujeme i Mgr. Janě Chaloupkové, která nás celým odpolednem provázela.

Na závěr naši hasiči potěšili ženy skromnou kytičkou, kterou jim při odchodu s úsměvem rozdávali.

IMG_20200303_160347

Slavné devítky

V pátek 21. února předvedli žáci jednotlivých tříd ostatním spolužákům, pedagogům  a porotě, kterou tvořili zástupci z 5. až 9. třídy, své prezentace na téma „Slavné devítky“.  Společně s učiteli na nich pracovali během prvního pololetí. Každá třída přistoupila k zadání jiným způsobem. Prvňáčci představili pohádkové postavičky Václava Čtvrtka, a tak mezi nás zavítali Rumcajs s Mankou a Cipískem, víla Amálka, Křemílek s Vochomůrkou a další. Poté se nám předvedli skauti, kteří ale bohužel právě drželi bobříka mlčení.

Žáci druhých tříd nejprve zavzpomínali na Karla Gotta a zazpívali společně s ním písničku, další připomenutou osobností z hudební scény byla Jarmila Šuláková, na závěr nám děti zatančily.

Od žáků 3. třídy jsme se dozvěděli,  kdo byl Charlie Chaplin a co to je groteska, zajímavým zpestřením jejich prezentace byla „šlehačková bitva“ a ukázka chaplinovské chůze. Se čtvrťáky jsme zavítali do ZOO v Liberci. Žáci 5. A nám představili některé osobnosti sametové revoluce, konkrétně Karla Kryla, Jaroslava Hutku a Martu Kubišovou a zazpívali jejich písničky. Na závěr první části dopoledního programu Spejbl s Hurvínkem vysvětlili dětem, co to je medaile za zásluhy, a žáci 5. B prostřednictvím „živých obrazů“ představili některé z osobností oceněných v letech 1999, 2009 a 2019. Toto nápadité vystoupení mezi žáky 1. stupně ZŠ nakonec zvítězilo.

V druhé části představili své práce žáci 2. stupně, kteří shodně zvolili klasickou formu obrazové prezentace doplněnou komentářem. Postupně jsme si připomněli založení POLDI (6. tř.), nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského (7. A), sametovou revoluci (7. B), Dekret kutnohorský 8. tř.) a vznik legií (9. tř.). I v této části zvítězila poslední prezentace zpracovaná žáky 9. třídy.

Součástí akce byla výstavka  informačních panelů, které připomněly další "devítková výročí.

Věříme, že tato akce byla zajímavým zpestřením výuky  a dobrou příležitostí, aby děti předvedly výsledky své práce před spolužáky. K jejímu úspěchu přispělo i pěkné prostředí nově zrekonstruovaného kina v Brandýsku, kde jsme měli možnost se sejít. Děkujeme tímto i obecnímu úřadu, že nám konání akce v kině umožnil.

 

DSC_5400

Přírodovědný kroužek

V rámci přírodovědného kroužku se s dětmi na prvním stupni věnujeme každý měsíc jinému tématu. Začali jsme s poznáváním stromů a přes pozorování počasí a detailní zkoumání sněhových vloček jsme se dostali až ke zvířatům. Před Vánoci jsme se s průzkumníky přírody vypravili připravit hostinu zvířatům, která se neukládají k zimnímu spánku. Výsledky pozorování přírody, vlastní kresby a pracovní listy zakládáme do "průzkumnických desek". Aktuálně se zabýváme tříděním odpadu a recyklací.

unnamed_(1)