Naše mateřská škola je v školním roce 2018/2019 zapojena do dvou projektů financovaných Evropskou unií.

Ve spolupráci s Pedagogickou psychologickou poradnou Step se naše mateřská škola zapojila do projektu “Předškolákovo individualizované vzdělávání" v rámci projektu "Budování kapacit pro rozvoj škol". Momentálně pracujeme na tématu evaluace dětí (další vzdělávání pedagogů).

V rámci druhého "Zjednodušeného projektu" jedna z našich aktivit spočívá v odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči dětí v MŠ.

Tematická setkání s odborníky pro rodiče:

Již proběhlo všech šest témat, poslední téma v prosinci 2018

·        Jak správně poskytnou první pomoc.“„ Jak ochránit zdraví a život dítěte.“

·        „Motorika a pozornost jako základ pro dobrý start nejen ve škole - vliv na další oblasti vývoje dítěte.“

·       "Logopedie, vliv úrovně řeči a jazyka na rozvoj myšlení a úspěšnost"  

·      " Posilování zdravého sebevědomí u dětí"

"Jak chránit vaše dítě před vznikem digitální demence"

"Význam prostorové představivosti a předmatematické dovednosti"

--------------------------------------------------------------------------

 

 

                     Divadelní představení

 

             BŘEZEN – KVĚTEN 2019

         

           11.3. pondělí – Planetárium

                                 Pohádka ,,ŽIVOT STROMŮ“

                       Začátek v 9:30 hodin v MŠ                           cena: 5000.-

                                                                                               Za představení

   

                        25.4. čtvrtek – divadlo Kamila Kouly

                               Pohádka ,,O PEJSKOVI A KOČIČCE“

                      Začátek v 8:30hodin v MŠ                            cena:3500,-

                                                                                               Za představení

              

                      17.5.pátek – Dan Koťan

                               Pohádka,, PRINCEZNA ZE MLEJNA“

                     Začátek –upřesníme                                         cena:80,-

                       ( v restauraci na Veverce)                              Za dítě

 

                   

                     22.5. středa –divadlo Koloběžka

                              Pohádka ,, ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY“

                     Začátek v 10:45hodin v MŠ                         cena:40,-

                                                                                             Za dítě

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Termíny akcí a organizačních záležitostí do konce školního roku 2018/2019

(Nejsou zahrnuty divadla v MŠ)

1/ Dílna pro rodiče – 17. 4. 2019 středa.

·         Bližší informace na nástěnkách školy. Kdo se bude účastnit, nezapomenout na jednu prázdnou plastovou lahev (1,5 l).

2/ Omezený „Prázdninový provoz“ 4 týdny 1. 7. – 26. 7. 2019

·         Závazně nahlaste zájem o prázdninový provoz do konce dubna ve svých třídách (přesné termíny), školné bude hrazeno po týdnech.

3/ Projektový týden „Povolání rodičů“ – 3. týden v květnu 13. 5. - 17. 5.2019 (pondělí až čtvrtek)

·         Kdo z rodičů může být nápomocen, nebo se aktivně zúčastnit projektového týdne ve svých třídách, prosím kontaktujte paní učitelky, které Vám vysvětlí možnosti účasti z řad rodičů.

4/ Výlet Soběhrdy – „Farmapark“ – úterý 4. 6. 2019

·         Vybavení dětí bude upřesněno dle počasí před odjezdem. Předpokládaný odjezd v 8.00 hod. a návrat okolo 15.00 hod., také bude upřesněno dle provozu a počasí.

6/ Spaní v MŠ – pátek 7. 6. 2019 – pouze pro předškoláky – třídu „Sluníček“

      ·         Rodiče nahlásí do konce května. Kdo bude s námi spát ve školce.

·                              Bližší informace před akcí.

5/ Fotografování tříd – středa 12. 6. 2019

  • ·         Společná fotografie třídy – 1 ks 40 Kč – všichni přítomní.
  • ·         Předškoláci tablo 100,- Kč pro všechny děti (Sluníčka).
  • ·         Možnost portréty nejméně 3 ks 90,- Kč (pak kolik kdo chce 1 ks 30,- Kč) – nahlaste na třídách – kdo bude chtít portréty do pátku 7. 6. 2019
  • ·         Fotografování začíná 8.00 hod.

7/ Rozloučení s předškoláky středa 12. 6. 2019

  • ·         Rozloučení s předškoláky bude v MŠ nebo v místním kině (pokud bude hotové).         Rozhodneme se podle počasí.
  • ·         Od 15.00 hod.

 

V Brandýsku dne 8. 4. 2019                                                                    Zuzana Štolbová