Předškoláci pomáhali se zaléváním kytiček

V obci Brandýsek probíhaly v měsíci září a na začátku měsíce října sousedské podzimní brigády, kde se upravoval terén mezi školami. Zde se potom vysazovaly nové stromy a spousty nových rostlin. Této krásné akce se zúčastnili za doprovodu rodičů i některé děti z naší mateřské školy.  Ve středu 25. září se nejstarší děti ze třídy Sluníček vydaly po dobré svačině na vycházku na hřiště mezi školami. U hřiště pomáhaly zalévat nově vysazené kytičky a stromečky.  Některé děti si dokonce přinesly i své konvičky z domova. Děti se také seznámily s dřevěným hmyzím domečkem a povídaly si o tom, k jakému účelu slouží. Tato činnost byla pro děti zábavná, poučná, ale hlavně motivační. Děkujeme, že jsme se mohli zapojit a pomoc kytičkám a stromečkům, aby se jim v novém prostředí líbilo.