Planetárium

Již opakovaně bylo u nás mobilní planetárium. Prostřednictvím pohádky se děti dozvědí něco nového a zajímavého o naší planetě a o vesmíru kolem nás. Netradiční promítání vždy děti zaujme.

 

Masopustní karneval

Ve čtvrtek 21. 2. proběhl v naší školce masopustní karneval. Děti se nejprve sešly na třídách, kde si užily zábavné dopoledne. Malovalo se na obličej, hrály se rozličné hry, soutěžilo se a nakonec si děti samy připravily dopolední svačinku. Po svačině jsme se všichni společně sešli v tělocvičně, kde každá třída předvedla krátké vystoupení -  tanečky, písničky, básničky, které se děti naučily k dané tématice. Celý dopolední program byl zakončen společnou diskotékou. Děkujeme všem rodičům, že dětem připravili tak krásné masky.


Bubnování v kruhu

Již tradičně si užíváme spoustu radosti v rytmu afrických bubnů. Společnost „Bubnování v kruhu“ je naše oblíbená a každý rok se těšíme na její návštěvu. Děti mají možnost vyzkoušet si hru na africké bubny s různou velikostí. Oceňujeme profesionální přístup a skvělou zábavu pro všechny děti. Hodina plná rytmu a pohybu byla zakončena relaxační hrou a tak se výuka navrátila do normálního chodu školky.

Zimní radovánky ve sněhu

Byli jsme moc rádi, že letošní zimu napadlo dost sněhu, aby si naše děti užily zimních radovánek. Nelenili jsme, vytáhli lopaty a hurá ven na bílou nadílku.

Nový rok a tři králové

Jsme moc rádi, že jsme se opět sešli po Novém roce, odpočinutí a plní sil! Děti po vánočních prázdninách našly ve svých třídách dárky od Ježíška. Byla veliká radost a veliké hraní. Celý první týden jsme si povídali o třech králích. Děti si vyrobily koruny z papíru a naučily se tříkrálovou koledu.

Vánoční přípravy

Celý prosinec probíhal ve znamení vánoc. Děti si upekly a nazdobily perníčky, nacvičily krásné představení na vánoční besídky, ozdobily stromečeky, poctivě otevíraly okénka v adventním kalendáři a nakonec se i dočkaly nadílky od Ježíška.

Vánoční zpívání

Naši předškoláci předvedli před Vánoci skvělá vystoupení. Nejprve při slavnostním rozsvícení stromu v obci a poté na Mikulášské zábavě. Děti recitovaly básně a zazpívaly koledy s hudebním doprovodem.  Dětem se vždy vystoupení povedlo i přes nepřízeň počasí a si zaslouží velkou pochvalu!

Před vánočními prázdninami jsme se všichni sešli mezi školami, kde hlavní vystoupení bylo na novém pěveckém sboru základní školy. Tradiční zpívání koled mezi školami bylo velice příjemné, zasněžené a my jsme si ho moc užili!