Záchranáři

Do naší školky zavítala velice zajímavá návštěva! Přijelo k nám záchranářské auto i s posádkou, která dětem předvedla, jak a co máme dělat při záchraně lidského života. Velice milou a hravou formou byly dětem předvedeny a vysvětleny základy první pomoci. Děti si prohlédly vybavení záchranného vozu a dozvěděly se, co k čemu slouží. Vyzkoušely si také, jak se záchranářská výbava používá. Nechybělo ani závěrečné zahoukání, aby děti bezpečně poznaly, když se blíží záchranné vozidlo, aby pomohlo nemocnému nebo zraněnému.

Divadelní představení Na Veverce

V pátek 18. května, jsme navštívili sál restaurace Na Veverce, abychom zhlédli divadelní pohádku „Čarodějnický učeň“. Divadelní společnost Háta, se kterou k nám dvakrát za rok jezdí herec Daniel Koťan, jako vždy předvedla dětem překrásnou pohádku plnou vtipu, písni i ponaučení. Těšíme se na podzim na další představení! 

Čarodějnický rej

Do školky přišlo spousta čarodějnic a čarodějů! Děti i paní učitelky měly úžasné masky. Dopoledne si užily velkou spoustu čarodějnických soutěží, létání na koštěti, hod koštětem, přeskakování koštěte, hod kouzelnou bramborou, vaření lektvarů, skákání v pytli a mnoho dalších tematických úkolů. Maminkám moc děkujeme za výborné a originální občerstvení!

 

Přišlo jaro

Jakmile je venku teplo, trávíme s dětmi spoustu času venku, hrajeme si, sportujeme, tvoříme a učíme se na našich zahrádkách. Podnikáme také krátké výlety do blízkého okolí a pomáháme tak vytvářet v dětech kladný vztah k přírodě.

Lenčiny zpívánky

Naší školku po roce opět navštívila paní Lenka. Zahrála dětem veselou pohádku s názvem „Čert námořníkem“. Pohádka byla plná veselých písní, které děti znaly a tak si společně s Lenkou zazpívaly.

Velikonoce v naší školce

Velikonoce proběhly v naší školce především ve znamení barev. Děti si vyzkoušely různé techniky barvení vajec, také sázely osení a řeřichu. Vytvořily spoustu krásných výtvorů s velikonočními motivy, kterými jsme společně vyzdobili naši školku.

Koncertování s Honzou Paulíkem

Naší školku navštívili hudebníci a přivezli dětem velkou spoustu hudebních zážitků. Za doprovodu kytary si děti zazpívaly známé lidové písně. Seznámily se s velkou škálou dechových nástrojů. Nechyběla ani pěvecká soutěž. Dětem se vystoupení velmi líbilo.