Přišlo jaro

Jakmile je venku teplo, trávíme s dětmi spoustu času venku, hrajeme si, sportujeme, tvoříme a učíme se na našich zahrádkách. Podnikáme také krátké výlety do blízkého okolí a pomáháme tak vytvářet v dětech kladný vztah k přírodě.

Lenčiny zpívánky

Naší školku po roce opět navštívila paní Lenka. Zahrála dětem veselou pohádku s názvem „Čert námořníkem“. Pohádka byla plná veselých písní, které děti znaly a tak si společně s Lenkou zazpívaly.

Velikonoce v naší školce

Velikonoce proběhly v naší školce především ve znamení barev. Děti si vyzkoušely různé techniky barvení vajec, také sázely osení a řeřichu. Vytvořily spoustu krásných výtvorů s velikonočními motivy, kterými jsme společně vyzdobili naši školku.

Koncertování s Honzou Paulíkem

Naší školku navštívili hudebníci a přivezli dětem velkou spoustu hudebních zážitků. Za doprovodu kytary si děti zazpívaly známé lidové písně. Seznámily se s velkou škálou dechových nástrojů. Nechyběla ani pěvecká soutěž. Dětem se vystoupení velmi líbilo.

Masopust

Děkujeme rodičům, že dětem připravili krásné masky a sladké i slané občerstvení na třídách.. Sami můžete posoudit jak to všem sluší. Zábavné hry a soutěže na třídách si děti patřičně užily.

Bubnování v kruhu

Již po několikáté se k nám do školky vrátil pán s africkými bubny. Na naši oblíbenou akci jsme letošní rok přizvali také děti ze Cvrčovické školky. Děti si jako každý rok vyzkoušely hru na africké bubny různých velikostí, zazpívaly si a pořádně se vyřádily! 

 

Olympiáda ve školce

Děti si olympiádu užily nejen z televizních obrazovek, ale také na vlastní kůži v naší školce v rámci pohybové výchovy. Děti si společně s paní učitelkami vyrobily vlaječky a další pomůcky na fandění. Vyzkoušely si několik sportů, upravených tak, abychom je mohli vykonávat v tělocvičně. Všichni byli odměněni medailí a řádně si sporty užili!