Rozloučení s předškoláky

Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhlo v úterý 27. 6. 2017 v prostorách mateřské školy. Děti si připravily pro rodiče krátký program. Zatančily, zarecitovaly a zazpívaly. Jedno oko nezůstalo suché. Děti sklidily velký potlesk. Na konci programu dostaly šerpy, květinu a krásné dárečky.

 

Předškolákům přejeme štěstí ve škole i v životě.

Spaní ve školce

V pátek 23. června zažily předškolní děti veliké dobrodružství. Zůstaly v mateřské škole i přes noc. Během večera si zahrály spoustu her, vyrobily tričko, zdolaly stezku odvahy a na závěr si užily pyžamový večírek. Děti byly velmi šikovné.

Poděkování maminkám, které nám upekli dobroty k snídani.

Letiště Václava Havla

Ke konci toho školního roku jsme navštívili letiště Václava Havla. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Každá skupina dostala svého průvodce, který dětem rozdal návštěvní karty a provedl je bezpečnostní kontrolou. Po úspěšném zvládnutí bezpečnostní kontroly děti nastoupily do autobusu, který je téměř dvě hodiny vozil po starém i novém letišti. Děti mohly vidět hasičskou stanici, vzlétání vrtulníku, nakládání a tankování letadel a spoustu dalších, zajímavých věcí. Největší úspěch však mělo pozorování přistávání a vzlétávání letadel přímo z plochy. Moc krásný a poučný výlet! 

Den dětí

Jak je již zvykem, pro děti byl připraven program na školní zahradě. Sportovní a vzdělávací stanoviště přichystali žáci devátých ročníků. Děti na každém stanovišti získaly razítko do své karty, kterou poté vyměnili za sladkou odměnu. Chválíme žáky ze základní školy za jejich odpovědný přístup a dobře vykonanou práci, tak děti ze školky, které se úkolům postavily čelem a snažily se ze všech sil.

Užíváme jara

 

Jarní měsíce nám umožňují trávit více času venku. Navštěvujeme dětská hřiště, chodíme se dívat na domácí zvířata a snažíme se trávit venku čas i během zaběhlých aktivit jako je cvičení či kreslení. 

Divadélko "Na Veverce"

Jako každý rok jsme zavítali do restaurace „Na Veverce“, kde jsme shlédli krásnou pohádku o strašidlech. Pohádka protkaná písničkami děti nadchnula. Důkazem byl velký potlesk! 

Indiánský workshop

Během měsíce května k nám do školky zavítali indiáni! Indiánský workshop, při kterém si děti vyrobily indiánskou čelenku a amulet, probíhal ve dvou dnech. Kromě indiánských výrobků se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o životě indiánů a naučily se zpívat indiánskou píseň a hrát na indiánské nástroje.

Celá akce se zdařila a těšíme se další spolupráci.