Doplňující informace k zápisu do Mateřské školy Brandýsek – důležité!

 

Přijaté děti – zákonný zástupce se dostaví do mateřské školy pro evidenční list ve dnech 7. - 8. června 2017 (středa, čtvrtek) od 13. 00 do 16. 00 hodin. Bez řádně vyplněného evidenčního listu nemůže dítě nastoupit do MŠ.

Nepřijaté děti – rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou.

 

 

Zveřejněno dne 29. 5. 2017

Poznáváme zvířátka

Během měsíce dubna se děti společně se svými učitelkami vydávaly na krásné vycházky a výlety. Jeden z nejpovedenějších výletů byl ten, při kterém měly děti možnost nakrmit a pohladit kozy a ovečky. Děkujeme majitelům za umožnění této akce! 

 

Nové hřiště v naší školce

Na jedné z našich zahrad vyrostlo během dubna krásné barevné hřiště. Máme novou klouzačku, průlezku a dvě houpačky a podařilo se nám zakoupit na spodní zahradu nové pískoviště. Děti mají velkou radost a my také.

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se svou pomocí podíleli na realizaci hřiště. Děti získaly nové místo na hraní.

 

Čarodějnické řádění

Ve školce se děla kouzla! Nejen, že se místo paní učitelek ve školce objevily čarodějnice, ale také si děti vyzkoušely různá kouzla, triky a dokonce si uvařily kouzelné lektvary! 

Vystoupení na masopustním karnevalu

Naše starší děti se v sobotu 11. 3. 2017 zúčastnily programu na masopustním karnevale v restauraci Na Veverce. Krásně zazpívaly a přednesly naučené říkanky pro maminky i pro radost. Nám dělají radost velkou! Po skončení programu si děti užily tance a spousty soutěží. Děkujeme za hojnou účast!

Divadlo Lampion

Celá školka se v březnu vydala autobusem na výlet do Kladna. Navštívili jsme divadlo Lampion, kde jsme zhlédli představení na motivy románu Rudyarda Kiplinga Pohádka o zvědavém slůněti. Představení s názvem „Slůně, aneb proč mají sloni dlouhé choboty“, bylo velice veselé, poučné a plné písní v africkém rytmu. Děti byly nadšené, bedlivě sledovaly pohádku a ani nezazlobily.

 

Karneval

 

V únoru jsme ve školce měli masopustní karneval. Masopustní program proběhl v dopoledních hodinách a byl plný soutěží a her. Děti předvedly nejen krásné masky, ale také písně a říkanky, které se naučily pro své kamarády. Akce se moc povedla a my se těšíme na příští rok. Všem rodičům ještě jednou děkujeme za občerstvení, které nám poskytli.