Pohádkové pásmo v kině

V pátek 29. listopadu jsme se s dětmi vydali do místního sálu v kině Brandýsek. Pro děti byly připravené pohádky jako Bob a Bobek, Broučci a Jen počkej zajíci. Největší úspěch u dětí sklidila „Jen počkej, Zajíci!“. Děti se nahlas smály vlkovi a na závěr pohádky pořádně zatleskaly. Děti si tak páteční den ve školce krásně zpestřily a už teď se těšíme na příští návštěvu kina.

Čertovská besídka

Začátek prosince probíhal ve znamení příprav na čertovskou besídku. Děti si upekly a nazdobily perníčky, ozdobily vánoční stromeček, vyzdobily třídy i šatny a nacvičily krásné představení na besídky. Besídka s čertovskou tématikou proběhla 4. 12. 2019 v odpoledních hodinách na třídách. Děti zazpívaly několik písniček, zarecitovaly básničky a nechybělo ani čertovské tancování. Děkujeme všem rodičům, že jste svým dětem připravili krásné kostýmy a užili si s námi besídku.

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 k nám do školky přišli žáci z deváté třídy a jako Mikuláš s čert a anděli dětem rozdávali nadílku. Ještě než děti mikulášskou nadílku dostaly, nalezl Mikuláš ve své knize hříchů ty největší hříšníky z našich čtyř tříd. Tito hříšníci se zalekli a museli slíbit, že se v příštím roce už polepší. Některé děti, dokonce i plakaly, ale andílci čertíky vyhnaly a bylo za malou chvíli po pláči. Abychom dostali od andílků balíček, zazpívali jsme naší oblíbenou vánoční koledu „Stojí vrba košatá“. Děti v balíčkách našly adventní kalendář s Krtečkem, čokoládového čerta, jablíčko, perníček a ještě další dobroty. 

Hudební vystoupení - Schovanky (Lída Helligerová)

19. listopadu k nám do mateřské školy přijela paní Lída Helligerová s přiraveným hudebním programem „PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“. Děti si zazpívaly známé vánoční koledy a všechny paní učitelky se s radostí přidaly. Některé odvážné děti si dokonce vyzkoušely vystupovat před publikem a zpívat koledy za pomoci hudebních nástrojů. Děti dostaly za odměnu fotografii s podpisem a ještě si vysloužily velký potlesk od kamarádů a paní učitelek. Hudební vystoupení nás naladilo na vánoční atmosféru a už teď se těšíme, až si za necelý měsíc rozbalíme pod stromečkem dárky od Ježíška.

 

Halloweenské rejdění

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 v dopoledních hodinách probíhal v naší školce strašidelný halloweenský karneval. Děti ze třídy Hvězdiček a Mráčků si donesly strašidelné kostýmy a celé dopoledne si užívaly zábavy, soutěží a tanečních radovánek. Děti z horních tříd si strašidelné rejdění udělaly již minulý čtvrtek, kdy se v naší školce uskutečnilo i dýňování. Děkujeme rodičům, že dětem připravily tak krásné kostýmy.

image001

Dýňování

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhla v naší školce akce s názvem Dýňování, které probíhalo pro dolní třídy Hvězdiček a Mráčků venku na terase. Pro děti ze třídy Měsíčků a Sluníček v tělocvičně. Tento den si také děti z tříd Měsíčků a Sluníček přinesly strašidelné kostýmy a v dopoledních hodinách na třídách probíhalo strašidelné rejdění. Děti hrály různé zábavné hry, tančily, zpívaly a užívaly si svých kostýmů.

Vydlabat dýni si rodiče s dětmi mohly už hned po obědě. Děti, které po obědě odpočívaly v postýlkách, vydlabávaly dýně s rodiči po spaní. Této krásné akce se zúčastnilo velké množství rodičů. Dýněmi jsme si vyzdobili naší školku a všichni si užili mnoho zábavy. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se akce zúčastnili. Nezapomeňte si prohlédnout fotky, které se brzy budou nacházet na našich stránkách na rajčeti.

image001

Předškoláci pomáhali se zaléváním kytiček

V obci Brandýsek probíhaly v měsíci září a na začátku měsíce října sousedské podzimní brigády, kde se upravoval terén mezi školami. Zde se potom vysazovaly nové stromy a spousty nových rostlin. Této krásné akce se zúčastnili za doprovodu rodičů i některé děti z naší mateřské školy.  Ve středu 25. září se nejstarší děti ze třídy Sluníček vydaly po dobré svačině na vycházku na hřiště mezi školami. U hřiště pomáhaly zalévat nově vysazené kytičky a stromečky.  Některé děti si dokonce přinesly i své konvičky z domova. Děti se také seznámily s dřevěným hmyzím domečkem a povídaly si o tom, k jakému účelu slouží. Tato činnost byla pro děti zábavná, poučná, ale hlavně motivační. Děkujeme, že jsme se mohli zapojit a pomoc kytičkám a stromečkům, aby se jim v novém prostředí líbilo.