19. 10. AVES - 7. třída

Dne 19. října žáci 7. třídy naší školy navštívili Centrum ekologické výchovy Kladno-Čabárna a zúčastnili se vzdělávacího programu Ptačí svět. Během celého dopoledne se nejen seznamovali s našimi nejznámějšími druhy ptáků, jež poznávali podle vzhledu i hlasu, ale i zjišťovali více informací o různých aspektech života ptáků. Vše probíhalo pomocí aktivit a soutěží, takže se např. pomocí hry setkali s různými problémy, které mohou čekat obyčejného čápa při letu do zimovišť v Africe. Na závěr programu si zkusili i práci ornitologů, když kroužkovali plyšové ptáky, ale i takto označené jedince identifikovali do formulářů, které používají i skuteční vědci. Celý program se žákům velmi líbil stejně jako jejich starším spolužákům z osmého ročníku, kteří ho absolvovali o týden dříve.

img_20161019_100330

16. 12. Aves II. třída

Dopolední program pro 2.třídu s názvem "Co se děje na louce" byl barevný, zajímavý, pestrý a zábavný.
Děti s chutí plnily různé úkoly ve skupinách, besedovaly, svěřovaly vlastní zážitky. Na zpáteční cestě do školy čekal děti  ještě jeden zážitek: cestu kousek před dětmi  přeběhlo početné stádo divokých prasat.

AVES II.třída

20. 4. AVES - výukový program "Víte, že...?"

 Ve středu 20. 4. žáci 1. A byli v Naučném středisku ekologické výchovy na Čabárně. Zúčastnili se výukového programu „Víte, že…?“. Vysvětlili si základní přírodovědné pojmy, se kterými se děti od malička setkávají, mnohdy však nevědí, co přesně znamenají. Jak vlastně poznáme brouka? Jaký je rozdíl mezi zajícem a králíkem? Hravou a tvořivou formou se dozvěděli odpovědi na všechny všetečné otázky. Cestou tam i zpět pozorovali přírodu, například králíky divoké, straku, ovečky a různé rostliny – byliny, keře i stromy.

 

img_1563

6. 4. Třídy 3. A a 3. B v Avesu

Žáci třetích tříd se zúčastnili výukového programu „Potřebuje příroda pomoc?“ v areálu CEV Kladno Čabárna. Děti se dověděly, jak člověk přírodě pomáhá a jakým způsobem jí mohou pomoci samy. Teoreticky naplánovaly bezpečnou cestu k napajedlu pro jelení zvěř, správně postavily a vhodně umístily budky nejen pro různé druhy ptáků, ale dokonce i pro netopýry, podívaly se na domeček pro ježky, krmítko pro veverky, přechody ne pro chodce, ale pro ryby, prohlédly si broukoviště a bylinkovou spirálu, jež může být úkrytem pro plazy, a přemýšlely o tom, zda již někde viděly ekodukty. Na závěr programu měly děti ve skupinách vyhledat v okolí budovy indicie a na základě nich charakterizovat typ krajiny. Během dopoledne se děti dozvěděly spoustu nových informací a také prokázaly, že už mnohé samy znají.

AVES III. 2