6. 4. Třídy 3. A a 3. B v Avesu

Žáci třetích tříd se zúčastnili výukového programu „Potřebuje příroda pomoc?“ v areálu CEV Kladno Čabárna. Děti se dověděly, jak člověk přírodě pomáhá a jakým způsobem jí mohou pomoci samy. Teoreticky naplánovaly bezpečnou cestu k napajedlu pro jelení zvěř, správně postavily a vhodně umístily budky nejen pro různé druhy ptáků, ale dokonce i pro netopýry, podívaly se na domeček pro ježky, krmítko pro veverky, přechody ne pro chodce, ale pro ryby, prohlédly si broukoviště a bylinkovou spirálu, jež může být úkrytem pro plazy, a přemýšlely o tom, zda již někde viděly ekodukty. Na závěr programu měly děti ve skupinách vyhledat v okolí budovy indicie a na základě nich charakterizovat typ krajiny. Během dopoledne se děti dozvěděly spoustu nových informací a také prokázaly, že už mnohé samy znají.

AVES III. 2

24. 2. AVES 7. třída

Žáci 7. ročníku navštívili ve středu 24. 2. NSEV Aves. Program s názvem Rozmanitost přírody jim umožnil stát se na chvíli "architekty krajiny" a především ukázal, jak je rozmanitost pro přírodu důležitá.

AVES VII. třída

2. 11. Aves III. třída

Po podzimních prázdninách se III.A  vydala poznávat zajímavosti přírody do CEV Kladno. Velmi zajímavý a poučný program Víte, že… dostál svému názvu a děti se dozvěděly, že ne všechno, co kolem nás létá a bzučí, jsou brouci, rozlišily zajíce od králíka a zmiji od užovky,poznaly například  proč svítí světlušky a proč muchomůrky mají tečky. Venku pak většina dětí dokázala skákat dál než luční kobylka nebo stejně daleko jako krysa, někdo dokonce ještě dál jako skokan, a běhat rychleji než ježek, ale pomaleji než pes nebo kočka. Děti si odnesly mnoho nových poznatků i ze závěrečné besedy, na níž lektor L. Hora zodpovídal dotazy žáků.

AVES III. třída

10.12. AVES - 1.třída

Zima v přírodě a změny, které nastávají, pozorování počasí, měření větru, praktické úkoly – to všechno  si vyzkoušeli žáci 1.třídy při dopoledním programu na Avesu. Na závěr programu vyrobili papírové vločky, které poslouží k zimní výzdobě klubovny NSEV.

AVES - 1.třída