30.4. Čarodějná škola - 1. třída

Za krásného slunného dopoledne si žáci vyzkoušeli dovednosti, které večer jistě využili. Zdolali strašidelný hrad, pečovali o netopýry, skládali střípky kouzelného zrcadla, soutěžili v pytlích a hlavně cvičně poletovali na koštěti kolem připravené hranice dříví. Za svoji snahu si odnesli diplomy a také stylovou sladkou odměnu.

Čarodějná škola

18. 5. Čarodějův učeň

V pátek v sále restaurace Na Veverce měli žáci prvního stupně možnost zúčastnit se divadelního představení Čarodějův učeň. Soudě podle závěrečného potlesku se dětem vtipná pohádka líbila.

 IMG_4973

27. 4. Čarodějný den v 1. třídě

Čarodějnice, kouzelnice, čarodějové a mágové z první třídy si tento projektový den velmi užili. Nedříve se na interaktivní tabuli podívali na své kolegy a kolegyně ve filmech či pohádkách a zazpívali si písničku „Pět ježibab“. Během práce s pracovním listem jsme vymysleli nápoj „Pamatováček“, spočítali jsme kolik let je čarodějnici a kolik kilometrů uletí, aby se dostala na Slet čarodějnic. Přečetli jsme si Tajemné čtení a také jsme luštili Magickou křížovku. Vyslechli jsme si příběh o dvou čarodějnicích, které bydlely ve starém mlýně. Hledali jsme jejich poklad, který jsme si potom nakreslili. Ke svačině jsme měli různobarevné pavouky a utržené lidské prsty. Poslední hodinu jsme měli „Tělomrsk“, kde jsme se naučili startovat koště a správný rozběh s koštětem, než vzlétneme. Posilovali jsme tělo na kouzelné dráze. Běhali jsme v sedmimílových botách, házeli jsme hady na cíl a na závěr jsme sbírali různou havěť a ingredience do lektvarů.

DSCN5786

12.12. Čas Vánoc - projektový den 4. třídy

Tématem dne byly lidské vztahy a chování lidí v předvánočním čase. Děti se také zamýšlely nad svým chováním a hledáním cesty pro nápravu.

Čas Vánoc - projekt 4.třídy