Pedagogický sbor

 

  Pedagog: Konzultační hodiny: Třídnictví
Ředitel školy Mgr. Martina Čermáková    
Zástupce ředitele Mgr. Jitka Kučerová    
       
1. stupeň: Mgr. Lenka Chvojsíková     1. A
  Mgr. Stanislava Zounková  čtvrtek 7.00–7.40  1. B
 

Mgr. Olga Stehlíková

čtvrtek  7.00–7.40 2.
 

Mgr. Milena Bujnochová

 středa 7.00–7.40 

3.

  Mgr. Ludmila Valná  pondělí 10.40–11.30 4. A
  Mgr. Jiřina Dušková středa 10.45–11.30 4. B
  Mgr. Jana Chaloupková  pondělí 11.40–12.25 5.
         
       
2. stupeň: Bc. Drahomíra Hynková  pondělí 8.00–8.30  6. A
  Mgr. Magdalena Lencová     6. B
  Jiří Veselý, DiS.     7. tř.
  Mgr. Josef Lébr  pátek 13.30–15.00  8. tř.
  Mgr. Daniel Hanták  pondělí 12.00–13.00  9. tř.
       
Další ped. pracovníci: Mgr. Jaroslav Lenc  úterý  10.00–11.30 -
  Mgr. Jiřina Jirátová     -
  Bc. Jaroslav Dlouhý pondělí   13.15–14.15 -
  Mgr. Klára Žáčková     -
  Hana Hrabánková     -
  Mgr. Olga Stehlíková úterý  7.00–7.40 metodik prevence
Školní družina  Jana Pokorná     ŠD
  Alena Vančová     ŠD
  Zdeňka Štulcová     ŠD