Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

 


Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2019

1 Přijímá se od 1. 9. 2019

2 Přijímá se od 1. 9. 2019

3 Přijímá se od 1. 9. 2019

5 Přijímá se od 1. 9. 2019

6 Přijímá se od 1. 9. 2019

7 Přijímá se od 1. 9. 2019

8 Přijímá se od 1. 9. 2019

9 Přijímá se od 1. 9. 2019

10 Přijímá se od 1. 9. 2019

14 Přijímá se od 1. 9. 2019

15 Přijímá se od 1. 9. 2019

16 Přijímá se od 1. 9. 2019

18 Přijímá se od 1. 9. 2019

20 Přijímá se od 1. 9. 2019

23 Přijímá se od 1. 9. 2019

24 Přijímá se od 1. 9. 2019

25 Přijímá se od 1. 9. 2019

27 Přijímá se od 1. 9. 2019

30 Přijímá se od 1. 9. 2019

31 Přijímá se od 1. 9. 2019

34 Přijímá se od 1. 9. 2019

35 Přijímá se od 1. 9. 2019

36 Přijímá se od 1. 9. 2019

38 Přijímá se od 1. 9. 2019

41 Přijímá se od 1. 9. 2019

42 Přijímá se od 1. 9. 2019


Seznam nepřijatých dětí od 1. 9. 2019

4 Nepřijímá se

11 Nepřijímá se

12 Nepřijímá se

13 Nepřijímá se

17 Nepřijímá se

19 Nepřijímá se

21 Nepřijímá se

22 Nepřijímá se

26 Nepřijímá se

28 Nepřijímá se

29 Nepřijímá se

32 Nepřijímá se

33 Nepřijímá se

37 Nepřijímá se

39 Nepřijímá se

40 Nepřijímá se

 


Doplňující informace k zápisu do Mateřské školy Brandýsek

Přijaté děti – zákonný zástupce se dostaví do mateřské školy pro evidenční list ve středu 29. 5. 2019 od 13. 00 do 16. 00 hodin. Bez řádně vyplněného evidenčního listu nemůže dítě nastoupit do MŠ.

 

Nepřijaté děti – rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou.

 

Vyvěšeno dne: 20. 5. 2019

Mgr. Martina Čermáková

ředitelka školy