Návrat z lyžařského kurzu

Informujeme, že plánovaný návrat žáků z lyžařského kurzu v Pasekách nad Jizerou je v sobotu 25. 1. 2020 v 13 hod.

 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

Třídní schůzky ve školním roce 2019/20 jsou stanoveny na termíny

3. čtvrtletí: 16. 4. 2020

závěrečné: 16. 6. 2020


Absolventské práce žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

pro žáky 9. ročníku je od letošního roku součástí školního vzdělávacího programu závěrečná (absolventská) práce.

Cílem této aktivity je žáky vést k samostatnosti, zodpovědnosti a naučit je prezentovat svoji práci. Dostanou možnost prokázat vyspělost ve vyjadřování v písemném i ústním projevu. Touto aktivitou získají řadu zkušeností, dovedností a kompetencí:

·         dlouhodobá a souvislá práce na jednom zvoleném tématu

·         vyhledávání a zpracovávání informací z různých zdrojů

·         propojení učiva více předmětů, hledání souvislostí různých poznatků a jevů

·         grafické a textové zpracování zvoleného tématu doplněné o tabulky, grafy, fotografie

·         prezentace vlastní práce před širším publikem

Žáci mají za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit a stručně (max. 5 minut) prezentovat před vyučujícími a spolužáky.

Hodnocení této studijní aktivity bude zahrnuto v klasifikaci z českého jazyka, souvisejícího předmětu a informatiky.

 

Předpokládáme, že své děti v této práci podpoříte. Samozřejmě nabízíme i možnost zúčastnit se veřejné prezentace Vašeho dítěte ve škole.


 

Od destiček ke knihám

V úterý 26. 11. se žáci 5. B vypravili zájezdovým autobusem do Státní vědecké knihovny v Kladně, kde pro ně byla ve studovně připravena zajímavá přednáška o vzniku a vývoji písma, knih a knihoven. Nabyté vědomosti z prezentace  mohli využít nejen při závěrečném řešení pracovních listů, ale jistě je ještě  v budoucnosti využijí v hodinách dějepisu nebo literární výchovy.

IMG_5652

15. 11. Ptačí budky

15. 11. 2019 se žáci prvních a čtvrtých tříd vydali s panem Matějkou a paní Thasutiovou monitorovat ptačí budky, které byly umístěny na cestě ke hřbitovu. Pan Matějka dětem vysvětlil, proč je důležité pomáhat ptáčkům, kteří jsou v přírodě ohroženi a proč jim musíme pomáhat. Podařilo se nám na vlastní oči vidět osídlení jedné budky párem vrabčáků, kteří nečekali na jaro. Jedna budka byla sice původně určena pro špačka, ale vyhlídl si ji datel a vstupní otvor si začal zvětšovat pro svou vlastní potřebu. Další budky čekají na rehka zahradního, sýkorky, špačky… Až přijde jaro, uvidíme, kdo se nám tam nastěhuje.....

IMG-20191115-WA0010

Kroužek vaření

Také v tomto školním roce se těší velké oblibě kroužek vaření.  Členové se schází jedno celé pondělní odpoledne v měsíci, ale vždy jsou výsledky vaření, smažení nebo pečení vynikající. Naposledy se peklo domácí bílé pečivo a chystaly se pomazánky. Na prosincové setkání si děti naplánovaly tradiční vánoční menu: smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem, vánočky a skořicový chléb. 

IMG_5635

Cestujeme po Evropě

V rámci Zjednodušeného projektu II se v hodinách vlastivědy a prvouky potkávají žáci 5. B a třetí třídy ve vzdělávacím programu Cestujeme po Evropě, který  si pro ně připravují vyučující. Navzájem sdílejí své zkušenosti s návštěvami  evropských  států. Poznávají však nejen jednotlivé evropské státy v rámci jejich polohy v Evropě,  státní symboly, zvyky, tradice nebo jazyk, ale také sami sebe navzájem, neboť často pracují ve smíšených skupinách. 

IMG_5597

Cesta do 19. století

V pátek 15. 11. se  žáci  5. B v rámci Zjednodušeného projektu II vypravili do 19. století. Necestovali však časem, nýbrž autobusem do kladenského Sládečkova muzea na vzdělávací program Cesta do 19. století. Během programu poznali  naši společnosti a život lidí v průběhu tzv. dlouhého století, seznámili se s některými významnými osobnostmi českých dějin  a mohli si vyzkoušet různé běžné předměty a činnosti  tehdejších lidí. Paní lektorka také děti  provedla  stálou expozicí, jež je věnována 19. století na Kladensku. Na  závěr přednášky si děti vyplnily pracovní list, na němž si získané informace mohly odnést domů a v budoucnu je uplatnit v hodinách vlastivědy nebo dějepisu.

IMG_5607

Zábavná historie Prahy

V rámci Zjednodušeného projektu II. se žáci naší školy vypravili poznávat naše hlavní město. Po známých pražských památkách (od Strahovského kláštera přes Pražský hrad, Hradčany, Kampu, Karlův most až po Strakovu akademii) je provedl pan průvodce Ing. Petr Šika. Odvážlivci z řad žáků vyšplhali na Petřínskou rozhlednu a všichni se zasmáli v zrcadlovém bludišti. Také lanovka byla pro některé novým zážitkem. Rozhodně ale většina z nich poprvé slyšela a na vlastní oči spatřila nejznámějšího Čecha, jímž je Pražské jezulátko. Děkujeme tímto panu průvodci za pěknou procházku, na kterou budeme určitě všichni vzpomínat.

IMG_5541

Halloween na budově B

Již v průběhu měsíce října si páťáci vyrobili plastické dýně z krepového papíru a vyzdobili jimi školní budovu. Před podzimními prázdninami si pak ještě připomněli v rámci projektu zvyky a tradice anglosaského svátku Halloween. Děti přišly do školy v různých kostýmech, strašidelně nalíčené a dokonce i s vydlabanými dýněmi. V průběhu anglického, českého jazyka i matematiky řešili pracovní listy s halloweenskými úkoly a na závěr vyučování si mohli vymalovat protistresovou halloweenskou omalovánku.

WIN_20191025_09_52_20_Pro

2. třídy na výletě

Začátek nového školního roku si žáci 2. tříd zpříjemnili dopoledním výletem do Sládečkova muzea v Kladně. Zde si prohlédli výstavu věnovanou dílu Ondřeje Sekory. Žáci obdivovali nejen spoustu krásných obrázků a  knih pro děti, výstavu brouků a ptáků, ale s chutí se pustili do řešení připravených úkolů. Jako  odměnu pak dostali obrázky, které si odvezli domů.

O_Sekora_Kladno

Úklid okolí školy

Žáci 2. tříd si se zapojili do akce "Ukliďme si Brandýsek" a s chutí se pustili do sběru papírů, papírků a plastových úlomků v okolí budovy C naší školy. Překvapivě bylo nepořádku dost málo, tak se vydali ještě kolem tělocvičny až do ulice Pod Veverkou a druhá skupina na trasu od kina k zahrádkám. Všechny sběrače potěšilo, že okolí školy bylo před státním svátkem 28. 9. pěkně uklizené.

Uklidme_si_Brandysek

Páťáci v NSEV Čabárna

Letošní hodiny přírodovědy zahájili žáci obou pátých tříd návštěvou Naučného střediska ekologické výchovy na Čabárně poznáváním vodních rostlin a živočichů. Mohli si v praxi vodní živočichy ulovit, své úlovky si pod mikroskopem prohlédnout, zamyslet se nad významem vody pro život na naší planetě a dozvěděli se, co je tzv. virtuální voda a kolik takové vody obsahuje například bavlněné tričko nebo osobní počítač. Pořad se dětem opravdu líbil a dozvěděly se spoustu nových informací.

IMG_5485