Cesta do 19. století

V pátek 15. 11. se  žáci  5. B v rámci Zjednodušeného projektu II vypravili do 19. století. Necestovali však časem, nýbrž autobusem do kladenského Sládečkova muzea na vzdělávací program Cesta do 19. století. Během programu poznali  naši společnosti a život lidí v průběhu tzv. dlouhého století, seznámili se s některými významnými osobnostmi českých dějin  a mohli si vyzkoušet různé běžné předměty a činnosti  tehdejších lidí. Paní lektorka také děti  provedla  stálou expozicí, jež je věnována 19. století na Kladensku. Na  závěr přednášky si děti vyplnily pracovní list, na němž si získané informace mohly odnést domů a v budoucnu je uplatnit v hodinách vlastivědy nebo dějepisu.

IMG_5607

Zábavná historie Prahy

V rámci Zjednodušeného projektu II. se žáci naší školy vypravili poznávat naše hlavní město. Po známých pražských památkách (od Strahovského kláštera přes Pražský hrad, Hradčany, Kampu, Karlův most až po Strakovu akademii) je provedl pan průvodce Ing. Petr Šika. Odvážlivci z řad žáků vyšplhali na Petřínskou rozhlednu a všichni se zasmáli v zrcadlovém bludišti. Také lanovka byla pro některé novým zážitkem. Rozhodně ale většina z nich poprvé slyšela a na vlastní oči spatřila nejznámějšího Čecha, jímž je Pražské jezulátko. Děkujeme tímto panu průvodci za pěknou procházku, na kterou budeme určitě všichni vzpomínat.

IMG_5541

Halloween na budově B

Již v průběhu měsíce října si páťáci vyrobili plastické dýně z krepového papíru a vyzdobili jimi školní budovu. Před podzimními prázdninami si pak ještě připomněli v rámci projektu zvyky a tradice anglosaského svátku Halloween. Děti přišly do školy v různých kostýmech, strašidelně nalíčené a dokonce i s vydlabanými dýněmi. V průběhu anglického, českého jazyka i matematiky řešili pracovní listy s halloweenskými úkoly a na závěr vyučování si mohli vymalovat protistresovou halloweenskou omalovánku.

WIN_20191025_09_52_20_Pro

2. třídy na výletě

Začátek nového školního roku si žáci 2. tříd zpříjemnili dopoledním výletem do Sládečkova muzea v Kladně. Zde si prohlédli výstavu věnovanou dílu Ondřeje Sekory. Žáci obdivovali nejen spoustu krásných obrázků a  knih pro děti, výstavu brouků a ptáků, ale s chutí se pustili do řešení připravených úkolů. Jako  odměnu pak dostali obrázky, které si odvezli domů.

O_Sekora_Kladno

Úklid okolí školy

Žáci 2. tříd si se zapojili do akce "Ukliďme si Brandýsek" a s chutí se pustili do sběru papírů, papírků a plastových úlomků v okolí budovy C naší školy. Překvapivě bylo nepořádku dost málo, tak se vydali ještě kolem tělocvičny až do ulice Pod Veverkou a druhá skupina na trasu od kina k zahrádkám. Všechny sběrače potěšilo, že okolí školy bylo před státním svátkem 28. 9. pěkně uklizené.

Uklidme_si_Brandysek

Páťáci v NSEV Čabárna

Letošní hodiny přírodovědy zahájili žáci obou pátých tříd návštěvou Naučného střediska ekologické výchovy na Čabárně poznáváním vodních rostlin a živočichů. Mohli si v praxi vodní živočichy ulovit, své úlovky si pod mikroskopem prohlédnout, zamyslet se nad významem vody pro život na naší planetě a dozvěděli se, co je tzv. virtuální voda a kolik takové vody obsahuje například bavlněné tričko nebo osobní počítač. Pořad se dětem opravdu líbil a dozvěděly se spoustu nových informací.

IMG_5485

Slavnostní zahájení školního roku 2019/20

Škola přivítala po prázdninách všechny své nové i stávající žáky. Obzvlášť jsme se těšili na prvňáčky, kterých přišlo 32, máme tedy opět dvě první třídy. Děti si odnesly pamětní medaili, která jim bude připomínat, jak statečně tento den vládly. Slavnostního zahájení se zúčastnili i představitelé obce - místostarosta Ing. Radovan Kiml a pan Luboš Janoušek, kteří dětem zpříjemnili první školní den drobnými dárky. Děkujeme.
Všem dětem přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

69981493_2314777782169713_7619411779994517504_n

Návštěva trampolinového parku

Žáci 5. B zahájili nový školní rok návštěvou kladenského trampolinového parku. I díky krásnému počasí si děti výlet užily a na trampolínách si pěkně zasportovaly.

IMG_5470