Páťáci v NSEV Čabárna

Letošní hodiny přírodovědy zahájili žáci obou pátých tříd návštěvou Naučného střediska ekologické výchovy na Čabárně poznáváním vodních rostlin a živočichů. Mohli si v praxi vodní živočichy ulovit, své úlovky si pod mikroskopem prohlédnout, zamyslet se nad významem vody pro život na naší planetě a dozvěděli se, co je tzv. virtuální voda a kolik takové vody obsahuje například bavlněné tričko nebo osobní počítač. Pořad se dětem opravdu líbil a dozvěděly se spoustu nových informací.

IMG_5485

Slavnostní zahájení školního roku 2019/20

Škola přivítala po prázdninách všechny své nové i stávající žáky. Obzvlášť jsme se těšili na prvňáčky, kterých přišlo 32, máme tedy opět dvě první třídy. Děti si odnesly pamětní medaili, která jim bude připomínat, jak statečně tento den vládly. Slavnostního zahájení se zúčastnili i představitelé obce - místostarosta Ing. Radovan Kiml a pan Luboš Janoušek, kteří dětem zpříjemnili první školní den drobnými dárky. Děkujeme.
Všem dětem přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

69981493_2314777782169713_7619411779994517504_n

Návštěva trampolinového parku

Žáci 5. B zahájili nový školní rok návštěvou kladenského trampolinového parku. I díky krásnému počasí si děti výlet užily a na trampolínách si pěkně zasportovaly.

IMG_5470