Recitační soutěž Slánka

V pondělí 4. února se sešli na budově C nejlepší recitátorky a recitátoři, jako každoročně se tu totiž konalo školní kolo recitační soutěže Slánka. Děti se představily se svými výborně připravenými texty a pro porotu bylo velmi těžké zvolit mezi nimi ty nejlepší, kteří budou reprezentovat školu ve slánském okresním kole. Nakonec byli vybráni Sofie Kaššová, Sofie Skalická, Tereza Houšková, Anna Hanzlíková a Jindřich Frank. Ve Slaném získala uznání poroty Terezka Houšková. Všem děkujeme za hezká vystoupení, pečlivou přípravu a vzornou reprezentaci naší školy. Fotografie a další informace z okresního kola Slánky najdete na stránkách a FB DDM Ostrov Slaný.

Zábavné hry v tělocvičně

Dne 9. 2. 2019 jsme uspořádali akci Zábavné hry v tělocvičně Brandýsek. Co si pod tím zvláštním názvem představit? Víc než slova zřejmě vypoví přiložené fotografie. A co je na nich tedy tak zábavného? No přeci ten průběh, radost a vlastní zábava, ta dětská bezprostřednost a návrat dospěláků do světa her.

A jak tedy celá akce probíhala? Do 14 hodin, kdy byl oficiální začátek, dospěláci připravili herní plochy, tedy stoly, švédské bedny, žíněnky, reprobedny, mikrofony, lavičky, několik stolních her, občerstvení a další potřebné náležitosti. A poté už tělocvična patřila nejmenším. Odhadem se aktivně zapojilo téměř 20 dospělých, na 15 tanečnic a přes 30 hráčů. Ti se dle své nálady, věku a vlastního zájmu zapojili k jednotlivým hrám. Na žíněnkách se hrály Pexesa, Kvarteta, Tatínku nezlob se a Duch, na švédských bednách vědomostní AZ kvízy a na stolech Catan a nejoblíbenější X bere. Atmosféru zpestřily dívky z tanečního kroužku při ZŠ Brandýsek se svými sestavami, se kterými vystoupí i na okresních a snad i krajských soutěžích během letošního jara a léta.

K posledně jmenované hře, tedy X bere, mi dovolte více slov: pro svou zábavnost, vtip a škodolibost si už potřetí, tedy vždy, když se Deskohraní konalo, získala naprostou dominanci. Hra baví dospěláky, děti, učitelky, manažery, puberťáky i předškoláky. Je karetní, středně těžká, vhodná pro děti od 5let, ovlivněná vlastní strategií, odhadem protihráčů i náhodou, rychlá, nikdy netrvá víc než 15 minut a především v ní může zvítězit nováček i zkušený hráč. V průběhu získáváte trestné body ve formě kraviček, tedy čím větší stádo, tím hůř. Hra získala velkou popularitu na loňském školním Kroužku stolních her na ZŠ Brandýsek, a proto právě této hře v budoucnu věnujeme jedno celé odpoledne, zřejmě v druhé polovině března, po návratu z jarních prázdnin.

 

Závěrem mi dovolte poděkovat kamarádům, kolegům a pomocníkům, kteří se podíleli na bezchybné organizaci a zajištění celé akce. V první řadě děkuji spolku OBR za vlastní zorganizování, pomoci a podpoře obecních komisí pro sport a školství a kulturní komisi, obecnímu úřadu za pronájem a propagaci, učitelkám MŠ a ZŠ za přípravu dětí, za podnícení jejich férové hravosti, ohleduplnosti a sociálního vnímání. Zvláště pak děkuji dívkám z Tanečního kroužku pod vedením paní učitelek Břicháčkové a Valné za skvělé vystoupení a panu Macíčkovi, předsedovi spolku OBR, za obecně prospěšnou aktivitu, kterou jeho spolek v obci vyvíjí. Všem jmenovaným přeji při práci hodně úspěchů a těším se na další společné projekty.

Leoš Reichl

101_0300

 

Ledová Praha

Pololetní prázdniny využili zájemci  k návštěvě našeho hlavního města. V rámci již 19. ročníku akce Ledová Praha navštívili na Pražském hradě Svatovítskou katedrálu, Starý královský palác, Zlatou uličku a Baziliku sv. Jiří. Přes Karlův most se celá skupina přesunula na Staroměstské náměstí a pak metrem do Muzea Policie ČR, kde byl připraven zajímavý program. Ačkoliv jsme plánovaný program museli z časových důvodů zredukovat (a návštěvu dalších muzeí odsunout na příští rok) a počasí dostálo názvu celé akce (bylo opravdu ledové), děti si výlet určitě užily.

DSC01110

Divadlo Karavana

Začátkem listopadu si naši žáci připomněli  s Divadlem Karavana  100. výročí vzniku samostatného Československa. 

DSC01067

Kroužek vaření

V tomto školním roce jsme nově otevřeli pro žáky 5. a 6. tříd kroužek vaření. O účast v kroužku byl velký zájem a kapacita se naplnila během dvou dnů. Scházeli jsme se jednou týdně na celé odpoledne a děti se naučily péct chleby, vánočky, muffiny nebo třeba pizzu, připravit zdravé pomazánky a míchané nápoje, uvařit polévku s domácími nudličkami a domácími játrovými knedlíčky a mnoho dalších dobrot.

7A5655CD-DA88-45EA-9567-B35ECC0600FF

18. 12. Vánoční hra

18. 12. 2018 navštívili žáci 3. třídy Dům klidného stáří a potěšili seniory vánoční hrou.

Video ke zhlédnutí https://youtu.be/rwqfMeweEj8

IMG_20181218_095548

7. 1. Tři králové

7. 1. 2019 Kašpar, Melichar, Baltazar spolu s žáky třetí třídy popřáli hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2019 zaměstnancům OÚ Brandýsku, zaměstnancům pošty a základní školy.

IMG_20190107_084947

13. 12. Zdravá pětka


Dne 13. 12. 2018 k nám do 1. A zavítala zajímavá návštěva. Přišla si s dětmi popovídat o zdravé a nezdravé výživě. Všichni diskutovali o tom, co se během dne má a co nemá jíst a pít. Děti byly z některých informací velice překvapené. Ke konci programu dostaly děti krabičku s kousky ovoce a zeleniny. Měly za úkol z kousků vytvořit obrázek podle vlastní fantazie, který  mohly potom sníst. Všem moc chutnalo a užili jsme si společně i spoustu legrace. Tento program hodnotím jako velmi zdařilý a přínosný. 

DSC_0704

6. 12. AVES 1. A

Dne 6. 12. 2018 se třída 1. A prošla do záchranně stanice Aves. Byl tam pro žáky připraven pořad s názvem Zima. Žáci se dozvěděli mnohé novinky, vyzkoušeli si jakou rychlostí dokážou vydechnout vzduch z plic. Nejmenší a nejdrobnější žákyňka dokázala vydechnout jako největší vichřice!  Dětem se program velice líbil, což dokládá fotka s hodnocením.

DSC_0687

4. B na dopravním hřišti

Ve čtvrtek absolvovali žáci 4. B první polovinu praktické výuky dopravní výchovy v kladenském Rozdělově. Nejprve dětem instruktor Filip zkontroloval cyklistické přilby, seznámil je s křižovatkami na dopravním hřišti a připomněl základní pravidla silničního provozu. Poté si už děti podle svých schopností vybraly  kola nebo koloběžky a pustily se do praktického výcviku. 

Co se podařilo

Konec nebo začátek školního roku vždy přivádí učitele k zamyšlení nad tím, co se podařilo nebo nepodařilo za minulý rok, dva, … Já si vždy v tomto navíc připomínám dobu nástupu na místo ředitelky školy. V říjnu se konal konkurz a v listopadu jsem začínala. Za pár dnů to bude čtyři roky a to mne přivedlo k tomu ohlédnout se za minulými čtyřmi lety a podělit se s Vámi o to co se ve škole podařilo a o úspěchy, kterých dosáhli naši žáci.

Za největší úspěch považuji to, že za 4 roky stoupl počet žáků školy z 218 na 270 tj. přírůstek téměř 24 %, přičemž za stejné období je nárůst počtu žáků v celé ČR necelých 12 % a obyvatel spádových obcí cca 3 %. (více zde)

Za poslední 4 roky odešlo z naší školy 82 žáků devátých (případně osmých) tříd na střední školy a učiliště z toho 52 % na maturitní obory a osm žáků pátých tříd na osmiletá gymnázia. (více zde) Dále nás potěšilo, že v loňském školním roce uspěli naši žáci při jednotné přijímací zkoušce lépe, než byl republikový průměr (více zde).

I naši bývalí absolventi se určitě ve světě neztratí. V loňském roce maturovala třída, kterou jsem měla jako třídní a proto mne to těší dvojnásobně, že z 26 žáků 19 odmaturovalo (73 %), 11 pokračuje ve studiu na vysoké škole a 3 na vyšších odborných nebo jazykových školách. Další z bývalých žáků letos ukončil VŠ studium a byl vybrán jako jediný v republice na tříměsíční stáž do USA.

Vybudovali jsme třetí oddělení školní družiny a jedno oddělení jsme renovovali. Ve všech budovách školy byly zrekonstruovány toalety, vyměněny vchodové dveře, dveře do šaten a většina vnitřních dveří. Postupná výměna oken byla téměř dokončena (zbývají pouze okna v kuchyni, jídelně a sborovně „A“). Několik tříd jsme kompletně zrekonstruovali, včetně opravy podlah, výměny PVC a osvětlení, výmalby a nového nábytku. Nová je také počítačová učebna. Jídelna byla vybavena novým nábytkem a kuchařky vaří v moderním konvektomatu. Při úpravách jsme nezapomněli ani na školní zahradu a přístup ke škole, zatím jsme upravili okolí budovy „A“ a další jsou na řadě. Stranou nezůstává ani školka, kde jsme se hlavně soustředili na úpravy zahrady. Byl zde postaven zcela nový zahradní altán, zastínění pískoviště a několik nových herních prvků  (více zde).

Dlouhodobě naši žáci dosahují výborných výsledků ve sportovních, výtvarných, recitačních soutěžích, taneční, matematické a dopravní soutěži. Za poslední 4 roky jsme získali v atletických soutěžích 10× 1. místo, 8× 2. místo, 5× 3. místo, v Plavecko-běžeckém poháru vybojovala naše žákyně 3× 1. místo v okresním kole, 4. a 12. místo v krajském kole. Velmi úspěšně si tradičně vedou naši reprezentanti v Dopravní soutěži mladých cyklistů BESIP, v okresním kole čtyřikrát zvítězili, třikrát obsadili druhé místo, v krajském kole získali 6., 8. a 10. místo. Na turnajích malé kopané naše družstvo čtyřikrát zvítězilo. Nově dosahují úspěchů děvčata v Středočeském tanečním poháru, v okresním kole 2× 2. místo 2× 3. místo a 2× 4. místo a v krajském kole 13. místo. V recitační soutěži obsadili naši 1. a 2. místo v oblastním kole a 1. místo v krajském kole, v různých výtvarných soutěžích získali naši žáci 3× 1. místo, 2× 2. místo a 3. Místo. Velkým úspěchem je 1. a 2. místo v okresním kole mezinárodní soutěže Matematický Klokan – kategorie Cvrček.  (více zde)

Škola je zapojena do projektu EU a MŠMT – Zjednodušený projekt v rámci, kterého např. proběhlo 6 setkání s rodiči (Závislosti, Nadané děti, … ). Po celý minulý školní rok fungoval Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her a další aktivity.

Mgr. Martina Čermáková
ředitelka školy