4. B na dopravním hřišti

Ve čtvrtek absolvovali žáci 4. B první polovinu praktické výuky dopravní výchovy v kladenském Rozdělově. Nejprve dětem instruktor Filip zkontroloval cyklistické přilby, seznámil je s křižovatkami na dopravním hřišti a připomněl základní pravidla silničního provozu. Poté si už děti podle svých schopností vybraly  kola nebo koloběžky a pustily se do praktického výcviku. 

Co se podařilo

Konec nebo začátek školního roku vždy přivádí učitele k zamyšlení nad tím, co se podařilo nebo nepodařilo za minulý rok, dva, … Já si vždy v tomto navíc připomínám dobu nástupu na místo ředitelky školy. V říjnu se konal konkurz a v listopadu jsem začínala. Za pár dnů to bude čtyři roky a to mne přivedlo k tomu ohlédnout se za minulými čtyřmi lety a podělit se s Vámi o to co se ve škole podařilo a o úspěchy, kterých dosáhli naši žáci.

Za největší úspěch považuji to, že za 4 roky stoupl počet žáků školy z 218 na 270 tj. přírůstek téměř 24 %, přičemž za stejné období je nárůst počtu žáků v celé ČR necelých 12 % a obyvatel spádových obcí cca 3 %. (více zde)

Za poslední 4 roky odešlo z naší školy 82 žáků devátých (případně osmých) tříd na střední školy a učiliště z toho 52 % na maturitní obory a osm žáků pátých tříd na osmiletá gymnázia. (více zde) Dále nás potěšilo, že v loňském školním roce uspěli naši žáci při jednotné přijímací zkoušce lépe, než byl republikový průměr (více zde).

I naši bývalí absolventi se určitě ve světě neztratí. V loňském roce maturovala třída, kterou jsem měla jako třídní a proto mne to těší dvojnásobně, že z 26 žáků 19 odmaturovalo (73 %), 11 pokračuje ve studiu na vysoké škole a 3 na vyšších odborných nebo jazykových školách. Další z bývalých žáků letos ukončil VŠ studium a byl vybrán jako jediný v republice na tříměsíční stáž do USA.

Vybudovali jsme třetí oddělení školní družiny a jedno oddělení jsme renovovali. Ve všech budovách školy byly zrekonstruovány toalety, vyměněny vchodové dveře, dveře do šaten a většina vnitřních dveří. Postupná výměna oken byla téměř dokončena (zbývají pouze okna v kuchyni, jídelně a sborovně „A“). Několik tříd jsme kompletně zrekonstruovali, včetně opravy podlah, výměny PVC a osvětlení, výmalby a nového nábytku. Nová je také počítačová učebna. Jídelna byla vybavena novým nábytkem a kuchařky vaří v moderním konvektomatu. Při úpravách jsme nezapomněli ani na školní zahradu a přístup ke škole, zatím jsme upravili okolí budovy „A“ a další jsou na řadě. Stranou nezůstává ani školka, kde jsme se hlavně soustředili na úpravy zahrady. Byl zde postaven zcela nový zahradní altán, zastínění pískoviště a několik nových herních prvků  (více zde).

Dlouhodobě naši žáci dosahují výborných výsledků ve sportovních, výtvarných, recitačních soutěžích, taneční, matematické a dopravní soutěži. Za poslední 4 roky jsme získali v atletických soutěžích 10× 1. místo, 8× 2. místo, 5× 3. místo, v Plavecko-běžeckém poháru vybojovala naše žákyně 3× 1. místo v okresním kole, 4. a 12. místo v krajském kole. Velmi úspěšně si tradičně vedou naši reprezentanti v Dopravní soutěži mladých cyklistů BESIP, v okresním kole čtyřikrát zvítězili, třikrát obsadili druhé místo, v krajském kole získali 6., 8. a 10. místo. Na turnajích malé kopané naše družstvo čtyřikrát zvítězilo. Nově dosahují úspěchů děvčata v Středočeském tanečním poháru, v okresním kole 2× 2. místo 2× 3. místo a 2× 4. místo a v krajském kole 13. místo. V recitační soutěži obsadili naši 1. a 2. místo v oblastním kole a 1. místo v krajském kole, v různých výtvarných soutěžích získali naši žáci 3× 1. místo, 2× 2. místo a 3. Místo. Velkým úspěchem je 1. a 2. místo v okresním kole mezinárodní soutěže Matematický Klokan – kategorie Cvrček.  (více zde)

Škola je zapojena do projektu EU a MŠMT – Zjednodušený projekt v rámci, kterého např. proběhlo 6 setkání s rodiči (Závislosti, Nadané děti, … ). Po celý minulý školní rok fungoval Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her a další aktivity.

Mgr. Martina Čermáková
ředitelka školy

Dopravní výchova - teorie

Čtvrťáci, kteří v letošním školním roce dosáhnou deseti let a stanou se tedy účastníky silničního provozu, absolvovali v rámci vyučování teoretickou část dopravní výchovy, zaměřenou zejména na cyklistiku. Seznámili se s povinnou cyklistickou výbavou kola i sebe samého, připomněli si důležité dopravní značení a naučili se mnoho pravidel, jimiž se musí v silničním provozu cyklisté řídit. 

 DSC01050

Projekt Prales dětem

Už potřetí jsme ve školní kuchyňce napekli perníčky, které jsme pak spolu s doma napečenými muffiny a lineckými smajlíky prodávali ve škole a na Military dnu v Brandýsku. Získané finanční prostředky chceme opět použít na podporu projektu Prales dětem. Na zakoupení již třetí naší fotopasti máme připraveno zhruba 2600 Kč a spolu s příspěvkem z loňského prodeje výrobků kroužku korálkování si můžeme fotopast objednat.

B. Lajosová, VI.A

DSC01050

Slavnostní zahájení školního roku 2018/19

Slavnostní zahájení nového školního roku si letos 3.září prožilo celkem 33 prvňáčků. Natěšené děti do školy doprovodili rodiče. Paní učitelky pak nové žáčky uvítaly ve slavnostně vyzdobených třídách. Hodně štěstí na cestě za vzděláním jim popřáli společně s vedením školy také zástupci obce Brandýsek a předali jim malé dárky pro radost z prvního školního dne.

z1B

IV. B třída v AVESu

Hned na začátku školního roku navštívili čtvrťáci NSEV Čabárna, aby se v programu se zajímavým názvem Vynálezy přírody dozvěděli, čím vším příroda inspirovala vynálezy lidí. Mohli si vyrobit vlastní papír, navrhnout tvar automobilu podle havýše a prověřit nosnost vlnitého papíru, jímž se lidé inspirovali u škeblí. Nejvíce překvapila dokonalá podobnost háčků plodu bodláku a suchého zipu nebo rychlovlaků a tvaru těla ledňáčka. Program byl neobyčejně zajímavý a určitě se všichni dozvěděli něco nového.

IMG_5329

20. 9. Slánská míle

Ve čtvrtek 20. září se žáci naší školy jako každý rok zúčastnili závodu "Slánská míle". Všichni předvedli velmi dobré výsledky. Nejlépe se dařilo Šárce Somrové, která zvítězila a Lucii Komrskové, která obsadila 3. místo. Gratulujeme

míle